Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA)

Niveaumeting Theorie – BSA

Klik hier voor het overzicht van de Bindend Studieadvies-cursussen

In jaar 1 van uw certificatieperiode dient u de Niveaumeting Theorie (modules Basis + Specialisatie) af te leggen. Scoort u minimaal 55% op alle onderdelen van de Niveaumeting Theorie, dan heeft u voldaan aan uw hercertificering voor het eerste jaar. U krijgt dan geen Bindend Studieadvies (BSA) opgelegd en heeft dan geen PE-verplichting meer voor jaar 2 van uw certificatieperiode.

Wanneer krijg ik een Bindend Studieadvies?
Wanneer u voor één of meerdere onderdelen lager dan 55% heeft gescoord, dan krijgt u een Bindend Studieadvies opgelegd. Dit betekent dat uw theoretische vakkennis met betrekking tot dit onderdeel niet voldoet aan de norm zoals VastgoedCert deze heeft gesteld voor Register-Makelaars.
Per onderdeel (met onvoldoende resultaat) dient u één dag cursus te volgen. De resultaten van de onderdelen Praktijkleer en Actualiteiten van de Specialisaties worden gemiddeld. Dit gemiddelde telt daarom als één onderdeel.

Wanneer moet het advies zijn opgevolgd?
Voor het opvolgen van het Bindend Studieadvies krijgt u de gelegenheid in de jaren 2 en 3 van uw certificatieperiode.

Voor welke onderdelen kan ik een Bindend Studieadvies krijgen?
Voor de volgende onderdelen kan een Bindend Studieadvies worden opgelegd:


Waar kan ik een BSA-cursus volgen?
BSA-cursussen worden georganiseerd door de Academie voor Vastgoed, Van der Burgt Opleidingen, KPE en Real Estate Business School. Sommige cursussen zijn nog in ontwikkeling, maar u kunt zich al wel bij de betreffende opleiders aanmelden. Klik hier voor het overzicht van de BSA-cursussen.

Wanneer heb ik alsnog aan mijn hercertificering voldaan?
Wanneer u het studieadvies heeft opgevolgd, dan heeft u alsnog aan de hercertificering voldaan. Na het opvolgen van uw BSA is het niet nodig om nogmaals de Niveaumeting Theorie af te leggen.

Wat gebeurt er als ik het advies niet opvolg?
Legt u geen Niveaumeting Theorie af of volgt u een Bindend Studie Advies niet op, dan volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.

Mag ik de Niveaumeting Theorie ook herkansen in plaats van een BSA-cursus?
De Niveaumeting Theorie mag in het eerste jaar van uw certificatieperiode meerdere keren worden afgelegd. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar voorbij is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij.

Waar kan ik mijn resultaat inzien?
Het resultaat van de door u afgelegde modules wordt door ons geregistreerd op uw persoonlijke pagina in Mijn VastgoedCert. Door op de regel van uw betreffende certificaat te klikken, verschijnen de resultaten.

Niveaumeting Vakvaardigheden – BSA

De BSA-cursussen voor de Niveaumeting Vakvaardigheden zijn vanaf 2023 beschikbaar.