Niveaumetingstelsel

Vernieuwing hercertificering

Vanaf 1 januari 2020 is de hercertificeringsmethode van VastgoedCert veranderd. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen.

De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of na 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.


Leerresultaten en toetstermen

De niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:

Niveaumeting Theorie 2021 (1e jaar hercertificering nieuwe stelsel)
Niveaumeting Bedrijfsmatig Vastgoed 2021
Niveaumeting Landelijk Vastgoed 2021
Niveaumeting Wonen 2021

Niveaumeting Theorie 2022 (1e jaar hercertificering nieuwe stelsel)
Niveaumeting Bedrijfsmatig Vastgoed 2022
Niveaumeting Landelijk Vastgoed 2022
Niveaumeting Wonen 2022

Niveaumeting Vakvaardigheden 2022 (3e jaar hercertificering nieuwe stelsel)
Niveaumeting Bedrijfsmatig Vastgoed 2022
Niveaumeting Landelijk Vastgoed 2022
Niveaumeting Wonen 2022


Wat verandert er?

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert is met ingang van 1 januari 2020 veranderd. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen. “Ze kunnen hiermee op een betrekkelijk eenvoudige wijze aan hun hercertificeringsvereisten voldoen”, aldus Leijn de Wolf, voorzitter van VastgoedCert.
Lees verder

‘Toets uw (huidige) kennis met een pre-niveaumeting’, een interview met Anne van den Bergh, algemeen directeur examenbureau SVMNIVO.

‘Toets uw (huidige) kennis met een pre-niveaumeting’

Register-makelaars kunnen inzicht krijgen in hun kennisniveau met behulp van een pre-niveaumeting. Door dit inzicht te gebruiken om de kennislacunes te dichten, draagt de pre-niveaumeting bij aan de kwaliteit van de makelaarsbranche. Anne van den Bergh, algemeen directeur examenbureau SVMNIVO, legt uit.

Wat is het doel van de pre-niveaumeting
“De niveaumeting is een nieuw soort toets waarbij gemeten wordt wat het niveau van de register-makelaar is. Om deze meting met voldoende resultaat af te kunnen sluiten, is het handig om te weten wat het niveau van iemand is voorafgaand aan het maken van de toets. Hierdoor weten zij waar de kennis nog gebrekkig is en waar zij dus nog voor moeten studeren. Daarnaast willen veel mensen graag weten wat voor soort vragen ze kunnen verwachten en zij vinden het prettig om deze vervolgens te oefenen.”

Voor wie zijn de pre-niveaumetingen bedoeld?
“Voor alle register-makelaars die gecertificeerd zijn bij VastgoedCert. Zij kunnen de pre-niveaumeting doen zonder een cursus gevolgd te hebben om er zo achter te komen hoe zij ervoor staan. De uitslag kan men meenemen naar een opleider en hun training hierop aanpassen. Daarnaast kan de pre-niveaumeting worden gebruikt om kennis te toetsen die tijdens een cursus is opgedaan.”

Worden dezelfde soort vragen gesteld als bij de echte niveaumeting?
“Ja, het zijn dezelfde soort vragen. Op deze manier kunnen de gecertificeerden leren wat voor soort vraagstellingen zij kunnen verwachten. Zowel bij de pre-niveaumeting als de echte niveaumeting werken wij met acht verschillende vraagtypen. Zo kunnen gecertificeerden multiplechoice- en invulvragen verwachten, maar ook sleep- en hotspotvragen. Bij deze laatste moeten ze het aanwijzende puntje op een plaatje verslepen naar het onderdeel dat gevraagd wordt.”

Kan iemand meerdere keren een pre-niveaumeting doen?
“Jazeker. Er zijn verschillende soorten niveaumetingen en dus ook verschillende soorten pre-niveaumetingen. Zo doet iedereen het basisonderdeel, maar zijn er ook specialisatieonderdelen voor de drie Werkkamers. Wel is het zo dat de pre-niveaumetingen niet continu aangepast worden. Dus als iemand eenzelfde onderdeel nogmaals wil oefenen, is dat dezelfde toets als de keer ervoor.”

Heeft u nog een advies?
“Probeer de pre-niveaumeting zo vroeg mogelijk te maken. Je kunt hem dan gebruiken om inzicht te krijgen in jouw kennisniveau. Het helpt je te ontdekken waar deze kennis nog gebreken vertoont en wat je moet bijspijkeren, maar ook waar je al goed in bent en dus geen training in nodig hebt. Veel makelaars stellen dingen uit. Zij willen dan eind december aan de slag voor hun hercertificering, maar komen er dan achter dat de klasjes al vol zijn. Daarom ons advies: maak zo snel mogelijk een pre-niveaumeting, zodat je met die kennis een passende cursus voor jou uit kunt kiezen en jouw kennisniveau op tijd kunt optimaliseren.

Anne van den Bergh,
algemeen directeur examenbureau SVMNIVO

‘Op een efficiënte manier kwaliteit en vakbewkaameheid aantonen’, een interview met Leijn de Wolf, voorzitter Stichting VastgoedCert

Op een efficiënte manier kwaliteit en vakbekwaamheid aantonen

Een kwaliteitsregister voor makelaars moet echt iets voorstellen, wil het nut hebben voor de makelaars, aldus VastgoedCert-voorzitter Leijn de Wolf. Daarom past VastgoedCert haar methode van hercertificering aan; van een aanwezigheidsplicht tijdens cursussen naar niveaumetingen. Het nieuwe systeem verhoogt de kwaliteit van het register en helpt makelaars om op een efficiënte manier hun vakbekwaamheid aan te tonen.

Waarom is certificering van makelaars zo belangrijk?
“Vroeger was het beroep makelaar een beschermde titel, maar sinds de afschaffing in 2000 kan en mag iedereen zich makelaar noemen. VastgoedCert houdt zich sindsdien bezig met het waarborgen en versterken van de vakbekwaamheid. Het beroep van makelaar vervult een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. De meeste mensen kopen of verkopen maar een paar keer in hun leven een huis. Dan is het van belang dat je te maken hebt met een vakbekwame makelaar. En makelaars die goed met hun beroep bezig zijn, willen graag aantonen dat zij kwaliteit en vakbekwaamheid bezitten. Een kwaliteitscertificaat voor makelaars kan daarbij enorm helpen. Een brancheorganisatie zoals NVM stelt daarom ook voor alle woningmakelaars de verplichting om gecertificeerd te zijn bij VastgoedCert.”

Jullie veranderen de hercertificeringsmethode, waarom?
“De wereld verandert. Hierdoor veranderen makelaars en VastgoedCert dus ook. Je moet immers met je tijd meegaan. Het aanpassen van de hercertificeringsmethode doen we om twee redenen. In de eerste plaats omdat we willen dat de tijd (en het geld) die de makelaars van VastgoedCert besteden aan permanente educatie (PE) zo goed mogelijk benut wordt en dat deze PE ook echt bijdraagt aan vakbekwaamheid en kwaliteit. Dit was namelijk niet altijd het geval. Momenteel bestaat de hercertificering uit het volgen van PE-cursussen. In deze situatie hoeven mensen enkel aanwezig te zijn en volgen ze niet altijd de opleiding die past bij hun kennis en ervaringsniveau. Dat willen wij niet en dit zou de hele makelaarsbranche niet moeten willen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving met betrekking tot persoonsregisters. Zo is er een internationale ISO-norm, de ISO 17024, die beschrijft hoe een persoonscertificering in elkaar moet zitten. VastgoedCert wil zo goed mogelijk aansluiten bij deze norm. De norm verplicht gecertificeerde makelaars om periodiek aan te tonen dat zij nog steeds het juiste niveau van vakbekwaamheid bezitten. Hierbij is het dus niet langer voldoende om enkel opleidingen te volgen, maar moeten makelaars ook laten zien dat zij de kennis en kunde van het vak daadwerkelijk beheersen.”

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?
“Een certificeringsperiode duurt vijf jaar. In deze periode zijn er twee niveaumetingen: een in het eerste jaar en een in het derde jaar. De makelaars die tijdens deze niveaumetingen aantonen dat zij voldoen aan de eisen, zijn dan klaar. Zij hebben geen PE-verplichting meer. Diegenen die bepaalde onderdelen van de niveaumetingen niet halen, krijgen een bindend studieadvies. Zij zijn dan verplicht om in de twee jaar erna gerichte PE-punten te halen voor het vak of de vakken waar zij niet helemaal aan voldoen. Zodoende hoeven enkel diegenen die de niveaumeting niet in een keer voldoende afsluiten PE te volgen. Het is geen vereiste dat makelaars de niveaumetingen halen. Wel moeten zij aantoonbaar laten zien dat ze werken aan het bindende studieadvies. Hebben ze dit opgevolgd, dan is dat voldoende voor hercertificering.”

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe niveaumeting voor de individuele makelaar?
“Voor makelaars die helemaal up-to-date zijn, is het een hele efficiënte manier om aan te tonen dat zij op de hoogte zijn van de basiskennis en nieuwe trends en ontwikkelingen. Zij kunnen hierdoor op een betrekkelijk eenvoudige wijze aan hun hercertificeringsvereisten voldoen. Zij hoeven als gevolg van de niveaumeting niet meer verplicht cursussen te volgen om aan PE-punten te komen. Dit bespaart tijd en geld, en misschien ook wel frustratie omdat wordt voorkomen dat de makelaars opleidingen moeten volgen als zij de stof al beheersen. Voor de makelaar die goed bij is, maar toch niet alles in een keer haalt, zal de studiebelasting nagenoeg hetzelfde zijn als in het huidige stelsel. VastgoedCert helpt hen door middel van de niveaumetingen de kennislacunes op te sporen om deze vervolgens te verbeteren. Dit leidt tot meer maatwerk en doelgerichtere educatie. Omdat makelaars opleidingen zullen volgen die hen helpen hun kennis te vergroten, zullen zij ervaren dat de opleidingen beter passen bij hun kennisbehoefte en zullen de aanwezige cursisten meer gemotiveerd zijn. Alleen voor makelaars die op meerdere onderdelen duidelijk onvoldoende scoren, zal het nieuwe systeem zwaarder uitpakken. Zij zullen wel meer tijd kwijt zijn. Maar dit heeft een goede reden; VastgoedCert is een kwaliteitsregister en om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, moeten makelaars bepaalde kennis en vaardigheden in huis hebben. Door de betere borging van de vakbekwaamheid en de actuele kennis en kunde van de makelaars, wordt de trots op het vak van makelen nog steviger verankerd.”

Is een niveaumeting wel de juiste manier voor een praktijkvak zoals de makelaardij?
“Makelaars hoeven niet bang te zijn dat de niveaumetingen te theoretisch zijn. De makelaardij is inderdaad een vak dat je in de praktijk uitoefent en niet leert achter je bureau. De moderne toetsingsmiddelen zullen ervoor zorgen dat de niveaumetingen op een goede manier kunnen vaststellen hoe een makelaar diens vak uitoefent. De Werkkamers van VastgoedCert voor Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen zullen daarnaast besluiten welke actuele kennis de aangeslotenen bij die kamers moeten beheersen. Deze vereisten worden dus opgesteld door makelaars uit het vak zelf. Dit zorgt ervoor dat er veel ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en dit is belangrijk. De maatschappij is in ontwikkeling, en de makelaardij kan niet achterblijven. Actuele kennis is daarom een essentieel onderdeel van de niveaumetingen, om zo te kunnen peilen of makelaars ook echt bijblijven in hun vak.”

Leijn de Wolf,
voorzitter Stichting VastgoedCert

‘Maatwerk bij hercertificering VastgoedCert: meten is weten!’, een column van Marnix ten Voorde, directeur Examen bij het Examenadviesburo

Maatwerk bij hercertificering VastgoedCert: meten is weten!

Bij het scheiden van het ‘kaf’ van het ‘koren’ in de makelaardij speelt het VastgoedCert-register een cruciale rol. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat alle geregistreerde makelaars vakbekwame professionals zijn van een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. Om dit te waarborgen is periodieke meting en bijscholing onontbeerlijk.

Tot 2007 kenden we hiervoor jaarlijkse hercertificeringstoetsen. Daarna is dit gewijzigd in aanwezigheidsregistratie bij cursussen. In 2018 is aan de hand van een niveaumeting geëvalueerd of deze werkwijze tot het gewenste resultaat leidt. Hieruit kwam naar voren dat het gemiddelde kennisniveau vrij goed is, maar dat er grote individuele verschillen zijn. Zo zijn er gecertificeerden die ver boven het gemiddelde uitsteken, maar zijn er ook makelaars die op enkele modulen laag scoren. Om dit gerichter te kunnen monitoren en bijsturen, worden vanaf 2020 de kennis en vaardigheden van gecertificeerde makelaars weer periodiek gemeten. Afhankelijk van de uitkomst van deze meting wordt een op maat gemaakt studieadvies gegeven.

Een eerste gedachte zal wellicht zijn dat dit, ten opzichte van de huidige situatie, extra tijd en kosten voor de gecertificeerden met zich mee zal brengen. Het mooie van het nieuwe systeem is echter dat juist het tegenovergestelde het geval kan zijn. Gecertificeerden die bij de niveaumetingen aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken, zullen in de nieuwe situatie voordeliger uit zijn. Zij hebben de vrijheid om zelf de keuze te maken óf ze cursussen gaan volgen, en zo ja wélke. Dit kunnen cursussen zijn die zij zelf als nuttig beschouwen. Ook een jaar geen cursus volgen behoort tot de mogelijkheden. Gecertificeerden waarbij uit de meting blijkt dat hun kennis of vaardigheden op één of meerdere modulen achterblijft, zullen een gericht studieadvies ontvangen. Daarna kan een herkansing worden afgelegd, waarbij het beste resultaat telt.

Mede door het niveauverschil tussen deelnemers bleek het vaak lastig om cursussen te ontwikkelen die voor iedereen nuttig en relevant zijn. Met de nieuwe systematiek van niveaumetingen krijgen de gecertificeerden inzicht in hun eigen kennis en vaardigheden en is het mogelijk om veel gerichter relevante cursussen te gaan volgen.

Daar komt bij dat ik ervan overtuigd ben dat de introductie van periodieke metingen eraan bijdraagt dat de cursisten de inhoud beter tot zich nemen. Hoe dat met elkaar in verband staat, vraagt u zich misschien af? Meer dan 10 jaar heb ik lesgegeven. Daarbij viel het mij altijd op dat leerlingen anders luisterden als ze wisten dat op een later moment de kennis/vaardigheden zouden worden getoetst. Als alleen aanwezigheid telt, is de aandacht en motivatie vaak een stuk minder. Periodiek meten zorgt dus ook nog eens voor veel betere leerresultaten!

Kortom, de introductie van de nieuwe systematiek van niveaumetingen zorgt ervoor dat duidelijk is of een gecertificeerde makelaar op het gewenste niveau zit. Meten is weten. Bovendien maakt het maatwerk voor alle gecertificeerden mogelijk, met gerichtere opleidingen en betere resultaten. In mijn ogen een heel goede ontwikkeling!

Marnix ten Voorde,
directeur Examens Examenadviesburo