Veelgestelde vragen

Veranderingen

Waarom verandert het hercertificeringssysteem?

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de tijd en het geld dat besteed wordt aan permanente educatie (PE) daadwerkelijk meer bijdraagt aan vakbekwaamheid en kwaliteit. Door het meten van kennis kunnen lacunes opgespoord worden, die vervolgens met een gericht studieadvies verholpen kunnen worden. De nieuwe methode bewerkstelligt op deze manier dat makelaars gerichte cursussen zullen volgen, waardoor de kwaliteit en efficiency van de opleidingen zullen toenemen. Daarnaast volgt VastgoedCert met het niveaumetingstelsel internationale ontwikkelingen op het gebied van persoonscertificering en sluit zij meer aan bij de internationale norm ISO 17024, welke het periodiek aantonen van kennis en kunde verplicht.

Wat gaat er veranderen?

De certificatieperiode van VastgoedCert blijft vijf jaar. Om hun certificaat te behouden, dienen makelaars zich binnen deze periode te hercertificeren. In het huidige systeem moeten makelaars 48 PE-punten halen door het volgen van cursussen. In het nieuwe niveaumetingstelsel zullen makelaars tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen. Een niveaumeting Theorie in jaar één en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie. Wanneer de niveaumetingen met goed succes afgesloten worden, resulteert dat in vrijstelling van het PE-traject en krijgt de makelaar diens hercertificering. Bij een onvoldoende score volgt een gericht bindend studieadvies voor dat betreffende onderdeel. De tijdsbelasting van het gericht studieadvies is bepaald op twee dagdelen per onderdeel. Het opvolgen van dit advies zorgt vervolgens ook voor hercertificering. Het niet afleggen van de niveaumetingen of het niet opvolgen van het studieadvies leidt tot (tijdelijk) uitschrijving van het VastgoedCert-register. Deze uitschrijving kan ongedaan gemaakt worden door middel van een assessment.

Per wanneer verandert de hercertificering?

Het niveaumetingstelsel gaat op 1 januari 2020 van start.

Voor wie gelden de veranderingen?

In eerste instantie gelden de veranderingen alleen voor de makelaars die in 2020 beginnen met een nieuwe certificatieperiode van vijf jaar. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar zullen alle makelaars fasegewijs bij de start van een nieuwe certificatieperiode overgaan op het nieuwe systeem.

Ben ik straks meer tijd en geld kwijt aan educatie?

Als u helemaal up-to-date bent, kunt u met de niveaumetingen op een snelle en efficiënte manier uw kennis en kunde van het vak bewijzen en hoeft u hierdoor niet meer verplicht cursussen te volgen. Op deze manier kan het nieuwe systeem juist tijd en geld besparen. Bent u goed bij, maar zijn er toch onderdelen waar je onvoldoende op scoort, dan zal de belasting nagenoeg hetzelfde zijn als in het huidige stelsel. Enkel wanneer u op meerdere of alle onderdelen duidelijk onvoldoende scoort, zult u meer tijd en geld kwijt zijn omdat u dan een zwaarder op te volgen bindend studieadvies krijgt.


Nieuw systeem en educatie

Wat is de inhoud van de niveaumeting?

De niveaumeting Theorie in jaar één is als volgt opgebouwd: juridisch (20%), bouwkunde (20%), financiën & fiscaliteiten en vastgoedeconomie (20%) en praktijkleer (=specialisatie) (40%). Voor elk van de vier onderdelen afzonderlijk wordt gemeten of het niveau van de makelaar voldoende is. De niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie wordt nog nader uitgewerkt. Om alvast een idee te geven van die onderwerpen, denken wij aan het volgende: opdrachten uitvoeren in gesimuleerde praktijksituaties, reageren op gesimuleerde praktijksituaties, situatiebeoordelingstest en beoordelingscriteria opgesteld door expertgroep (best practice). De niveaumetingen focussen niet alleen op bestaande kennis en vaardigheden (basistheorie vastgoeddeskundige), maar ook op actuele ontwikkelingen op basis van de leerdoelen van de afgelopen vier jaar.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een niveaumeting?

De opleiders zullen specifieke cursussen aanbieden ter voorbereiding op de niveaumetingen. Verder komen er pre-niveaumetingen om thuis te kunnen oefenen met de vragen.

Kan ik nog wel zelf kiezen welke opleidingen ik wil volgen?

Zeker. Doordat u geen verplichte cursussen meer hoeft te volgen om aan PE-punten te komen, kunt u zelf bepalen welke cursussen u volgt om uw kennis te vergroten of die aansluiten bij uw specialisme. U kunt er ook voor kiezen, als u uw niveaumetingen behaald heeft, om geen cursussen te volgen. Uiteraard geldt wel dat wanneer u een bindend studieadvies krijgt, u dit op moet volgen.

Wat gebeurt er als ik de niveaumeting haal dan wel/niet haal?

Scoort u voldoende op de niveaumetingen, krijgt u uw hercertificering. U heeft dan geen PE-verplichting meer. Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies. Dit advies moet u binnen de komende twee jaren opvolgen. Heeft u dit gedaan, dan volgt hercertificering. Doet u geen niveaumeting of volgt u een bindend studieadvies niet op, volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.

Ik kan niet goed leren, kan ik mijn hercertificering op een andere manier halen?

U kunt ervoor kiezen om een assessment af te leggen. Deze is echter zwaarder dan de reguliere niveaumetingen en is dus eigenlijk een soort noodvoorziening.


Praktisch

Waar kan ik zien wanneer mijn certificatieperiode afloopt?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt onder andere de periode van uw registratie tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de niveaumeting?

Examenadviesbureau SVMNIVO gaat de niveaumetingen voor VastgoedCert verzorgen. Te zijner tijd kunt u zich op hun site direct inschrijven voor de niveaumeting en/of voor een pre-niveaumeting. Ook zullen er opleiders komen die een voorbereidende cursus aanbieden, waarna aansluitend door SVMNIVO de niveaumeting zal worden afgenomen. Hierover wordt u in de loop van 2020 bericht.

Ik sta ingeschreven in meerdere kamers. Hoe verloopt mijn hercertificering dan?

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. U wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.

Hoe zit het met de educatie voor andere branches en registers? Geldt dit bijvoorbeeld ook als hercertificering bij NRVT?

VastgoedCert stemt de nieuwe ontwikkelingen goed af met andere instantie zoals NRVT. Het is de bedoeling dat NRVT ook PE-punten zal gaan toekennen aan de niveaumetingen van VastgoedCert.

Is er bij het nieuwe systeem ook sprake van een pauzejaar?

Nee. De certificatieperiode van VastgoedCert duurt vijf jaar en binnen deze periode zijn er twee niveaumetingen (in jaar één en jaar drie). Deze moeten beide worden afgelegd, en als er sprake is van een bindend studieadvies, dan dient dit te worden opgevolgd. Anderzijds is een makelaar die een niveaumeting in één keer haalt, daarmee klaar tot de volgende niveaumeting. Ook zouden cursussen in het kader van het gericht studieadvies door de makelaar allemaal in hetzelfde jaar gepland kunnen worden, zodat hij/zij zelf een soort pauzejaar creëert.

Ik wil over een paar jaar met pensioen, moet ik dan hier nog aan meedoen?

De hercertificering geldt voor alle ingeschreven Register-Makelaars, ongeacht hun plannen om te stoppen met werken. Iemand die zich in de dagelijkse praktijk als Register-Makelaar wil voordoen, moet dus hieraan meedoen.

Ik behoor tot een kleine groep makelaars binnen mijn regio, zijn er voor mij wel genoeg passende cursussen?

De verschillende opleiders zijn hier druk mee bezig. Over het algemeen is landelijke dekking de laatste jaren best goed geregeld. In ieder geval zal VastgoedCert hier zelf ook goed op toezien, en in voorkomende gevallen in een oplossing voorzien.

Hoeveel keer mag je de niveaumeting herkansen?

De niveaumeting mag in het betreffende jaar meerdere keren worden overgedaan. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar om is, is deze herkansingsmogelijkheid wel voorbij.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief