Over ons

Klachten en geschillen

dummyKlachten en geschillen

De brancheorganisaties van makelaars beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Voor klachten over dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen is dit dus de eerste ingang.
Voor klachten met betrekking tot het certificatieproces dan wel vakbekwaamheid, kan contact worden opgenomen met HobéonSKO.

Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering en de inschrijving in het register.

Een en ander is geregeld in het Klachtenreglement.