Over ons

Certificering

vastgoedcert_logoCertificering

Het RM-register van VastgoedCert is verdeeld in drie specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. Met de diploma’s voor de drie genoemde onderdelen kan certificatie worden aangevraagd. Na certificering door HobéonSKO vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats.

Verplicht bijblijven
Om in het register van VastgoedCert ingeschreven te blijven zijn geregistreerde makelaars verplicht periodiek aan te tonen dat ze hun vakkennis op peil houden. In dit hercertificeringstraject staan zogenaamde niveaumetingen centraal. Als dit adequaat wordt afgelegd, wordt de certificatie verlengd met een nieuwe periode van vijf jaar.

Toetsing en certificering
De onafhankelijke organisatie die voor VastgoedCert de examens afneemt is SVMNIVO. Dit examenbureau is verplicht de examens af te nemen zoals voorgeschreven door VastgoedCert. De eisen daarvoor liggen vast in het certificatieschema, het examenreglement en andere met de branche afgesproken regelingen. HobéonSKO, de onafhankelijke certificerende instelling, controleert of VastgoedCert en SVMNIVO zich aan deze richtlijnen houden en beoordeelt of aan alle certificatievoorwaarden is voldaan.