Over ons

Centraal College van Deskundigen

Dirk Brounen (voorzitter CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) houdt zich bezig met het vaststellen en formuleren van de vakbekwaamheidseisen, uitmondend in certificatie- en exameneisen. De samenstelling van het college is steeds zodanig dat er een goed evenwicht is tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In het CCvD zijn zoveel mogelijk relevante marktpartijen vertegenwoordigd: brancheorganisaties, bedrijfsleven, consumenten, geldverstrekkers en uiteraard de overheid.

Werkkamers
Het Centraal College wordt bij haar taak geadviseerd door de Werkkamers (colleges van deskundigen) die per specialisatie zijn ingericht. Ook bij de samenstelling van deze Werkkamers wordt gelet op een evenwichtige verdeling tussen opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen.

In het CCvD zijn momenteel de volgende organisaties vertegenwoordigd:

Brancheorganisaties

Overige belangen- en vastgoedorganisaties