Over ons

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de Stichting VastgoedCert?

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Waarom is certificering eigenlijk nodig?

Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Met de komst van VastgoedCert was de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar  een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

In welke specialisaties is certificering mogelijk?

VastgoedCert kent drie specialisaties: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen.

Waaraan herken ik een VastgoedCert gecertificeerd makelaar?

VastgoedCert gecertificeerde makelaars herkent u aan de titel RM (Register-Makelaar).

Ik woon in een klein dorp. Is er bij mij in de buurt dan ook een gecertificeerd makelaar te vinden?

Vast wel. Onder de button ‘Vind een prof’ kunt u dit opzoeken. Hier kunt u bedrijven en/of personen zoeken op naam, postcode, plaats of expertise. Er verschijnt dan vanzelf een overzicht van alle VastgoedCert geregistreerde makelaars.

Zegt het VastgoedCert-keurmerk nu eigenlijk iets over de vakbekwaamheid van de makelaar zelf of over die van het kantoor?

Bij VastgoedCert gaat het om certificering van personen. Het keurmerk staat voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van de individuele makelaars.

Wat is het verschil tussen certificering en registratie in het register van VastgoedCert en het lidmaatschap van een brancheorganisatie (NVM, VastgoedPro, NVR, VBO, RICS)?

Brancheorganisaties zijn belangenorganisaties of ondernemersverenigingen van makelaars. Zij ondersteunen hun leden in brede zin en zien ook toe op ethische normen en gedragsnormen. VastgoedCert kijkt naar de vaktechnische bekwaamheid van makelaars. Voor brancheorganisaties kan certificering een voorwaarde zijn voor het lidmaatschap.

Kan ik bij VastgoedCert ook een klacht indienen over een ingeschreven makelaar?

De brancheorganisaties van makelaars beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Voor klachten over dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen is dit dus de eerste ingang. Voor klachten met betrekking tot het certificatieproces dan wel vakbekwaamheid, kan contact worden opgenomen met HobéonSKO.

Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering en de inschrijving in het register.