Voor professionals

Bijzondere regelingen

Het komt voor dat het bestuur van de stichting of de betrokken brancheorganisaties bijzondere regelingen in werking laten treden die voor ingeschrevenen van belang kunnen zijn.

Klik hieronder voor de inhoud van de bijzondere regeling(en).

Inpassingsregeling van SCVM naar VastgoedCert

Onderstaand de mogelijkheid voor DNV-gecertificeerden in het SCVM-register om gefaciliteerd in te stromen in het Wonen-register van VastgoedCert.

Uitgangssituatie
Kandidaat is DNV-gecertificeerd en ten minste vijf jaar ingeschreven in het SCVM-register.

Diploma-eis
De kandidaat beschikt  over een NFM-, SVM- of SVMNIVO-diploma, een afgeronde V&M-studie (MER) van Hanze- of Fontyshogeschool , Hogeschool Rotterdam (van ná 1 juli 2008) of het diploma van CAH Dronten Management en Makelaardij (van vóór 1 juli 2008).

Kandidaten die over andere dan de genoemde diploma’s beschikken kunnen voor een alternatieve route contact opnemen met Vastgoedcert (info@vastgoedcert.nl).

Praktijkvereisten

  • tezamen met de diploma’s en het DNV-certificaat, dient men een CV met werkervaring en referenties te overleggen;
  • portfolio van tenminste 16 dossier (transacties, taxaties) waarvan minimaal de helft bestaat uit woningtaxaties (bij voorkeur gevalideerd);
  • een kandidaat dient het onderdeel schriftelijke vragen van de Praktijktoets Wonen af te leggen indien hij/zij op het moment van aanvraag korter dan vijf jaar in één werkgebied werkzaam is geweest.

Procedure

  • Indienen verzoek d.m.v. het  aanvraagformulier;
  • indien de kandidaat het onderdeel schriftelijke vragen van de Praktijktoets dient af te leggen, dient dit eerst via SVMNIVO plaats te vinden;
  • beoordeling dossiers  en toelating tot certificering/register: via de Commissie Toepassing Hardheidsclausule (CTH) van VastgoedCert (dossierbeoordeling vindt plaats door middel van een beoordelingsgesprek met de aanvrager).

Kosten

  • Onderdeel schriftelijke vragen Praktijktoets Wonen/MKB (indien van toepassing): € 250 excl. btw.
  • Beoordeling portfolio m.b.t. 16 dossiers: € 250 excl. btw.

Instroom vindt plaats vanaf 1 januari 2012 en geldt uitsluitend voor het onderdeel Wonen van het Wonen-register.

N.B.: De NVM accepteert geen nieuwe leden die via deze regeling in het register van VastgoedCert zijn ingestroomd.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief