Voor professionals

Bijzondere regelingen

Bijzondere regelingen

Het komt voor dat het bestuur van de stichting of de betrokken brancheorganisaties bijzondere regelingen in werking laten treden die voor ingeschrevenen van belang kunnen zijn.