BijZijn app

BijZijn app

Opleiders registreren de aanwezigheid bij cursussen via de app BijZijn. De deelname van ingeschrevenen wordt daarmee efficiënt vastgelegd in de administratie van VastgoedCert en/of NRVT. Het pasjessysteem komt hiermee definitief te vervallen.

Hoe kan ik voor de eerste keer inloggen?

Hieronder volgt de instructie voor het gebruik van de app BijZijn   (download  Instructie BijZijn app).

Eerste keer inloggen

Stap 1.  U kunt inloggen met het e-mailadres waarmee u bij NRVT staat geregistreerd. Wanneer u geen registratie bij NRVT heeft, gebruikt u het e-mailadres waarmee u bij VastgoedCert staat geregistreerd.

Stap 2.  Download de app BijZijn op uw mobiele telefoon.

Stap 3.  Open de app en log in met uw e-mailadres (zie afbeelding).

Stap 4.  Klik op ‘wachtwoord vergeten’ om uw wachtwoord in te stellen.

Stap 5.  Upload een profielfoto (als uw foto al in de app staat, wordt deze stap overgeslagen) (zie afbeelding).

Stap 6.  Het is belangrijk dat u uw juiste registratienummer van VastgoedCert (V-nummer) en/of NRVT (RT-nummer) invoert. Deze nummers zijn te vinden via de websites van beide instanties.

LET OP Het is mogelijk dat uw gegevens al in de app zijn ingevoerd. Denk hierbij aan uw naam, voorletters, e-mailadres en V- en/of RT-nummer. De stappen 5 en 6 zullen dan worden overgeslagen.

Stap 7.  U ziet nu de tekst: ‘Geen training gepland’ of de eerstvolgende cursus waarvoor u bent aangemeld. Wanneer u voor meerdere cursussen bent aangemeld, zal alleen de eerstvolgende cursus zichtbaar zijn.

Stap 8.  Uw registratie is voltooid.


Technische vereisten
Voor de app BijZijn heeft u minimaal een iPhone 6 / Android 4.4 & Bluetooth LE nodig. Wanneer uw apparaat niet aan deze vereisten voldoet, kan de docent u tijdens de cursus handmatig registreren.

                     

Stap 3                                                  Stap 5

Tijdens de cursus

Stap 1.  Open de app en bevestig uw aanwezigheid (zie afbeelding).

Stap 2.  Zet bluetooth en locatievoorzieningen AAN. Laat uw telefoon gedurende de cursus AAN staan en zet het geluid UIT (zie afbeelding).

Stap 3.  Zet uw telefoon NIET op vliegtuigmodus; uw aanwezigheid wordt meerdere malen geregistreerd via een signaal dat door de mobiele
telefoon van de docent wordt uitgezonden. Het is niet nodig om uw telefoon op tafel te laten liggen, deze kan u opbergen zoals u wilt en
het scherm mag uit.

Stap 4.  Aan het einde van de cursus meldt u zich via de app af (zie afbeelding).

Stap 5.  De door u behaalde punten voor VastgoedCert en/of NRVT worden automatisch geregistreerd wanneer u aan de vereisten heeft
voldaan. Het kan enkele dagen duren voordat dit in het systeem zichtbaar is.

Stap 6.  Voor de zekerheid gebruiken we in het begin ook een handtekeningenlijst. Zorg ervoor dat u deze ook tekent.

                                      

Stap 1                                                     Stap 2                                                  Stap 4

E-learning
E-learningcursussen en -toetsen blijven wij op de gebruikelijke manier voor u vastleggen zonder gebruik van de app.

Lukt het niet?
Vraag de docent op de cursuslocatie of het betrokken opleidingsinstituut om hulp.

Privacyvoorwaarden
Lees voor het in gebruik nemen van de app BijZijn de Privacyverklaring van BijZijn goed door.

Wat zijn de technische vereisten van mijn telefoon voor het downloaden van de app?

Voor de app BijZijn heeft u minimaal een iPhone 6 / Android 4.4 & Bluetooth LE nodig.
Wanneer uw apparaat niet aan deze vereisten voldoet, kan de docent u tijdens de cursus handmatig registreren.

Waar kan ik de app downloaden?

U kunt de app BijZijn downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android) op uw mobiele telefoon.

Wat is mijn gebruikersnaam (juiste e-mailadres)?

Uw gebruikersnaam om in te loggen is het e-mailadres waarmee u bij NRVT staat geregistreerd.
Wanneer u geen registratie bij NRVT heeft, gebruikt u het e-mailadres waarmee u bij VastgoedCert staat geregistreerd.

Wat is mijn wachtwoord?

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en per e-mail zal u een link worden toegestuurd voor het aanmaken van uw wachtwoord.

Ik heb nooit een e-mail van BijZijn ontvangen, hoe kan ik dan toch inloggen?

U dient door een opleidingsinstituut of door NRVT/VastgoedCert in BijZijn te zijn aangemeld. U ontvangt dan een bevestiging van BijZijn met verdere inloginstructies.

Ik ontvang altijd alle VastgoedCert-mails, maar de Bijzijn-mail heb ik nooit ontvangen. Hoe kan ik dan toch inloggen?

U dient door een opleidingsinstituut of door NRVT/VastgoedCert in BijZijn te zijn aangemeld. U ontvangt dan een bevestiging van BijZijn met verdere inloginstructies.
Voor het versturen van de BijZijn-mail zijn de e-mailadressen gebruikt van NRVT, voor zover u daar staat geregistreerd. Dit adres kan uiteraard verschillen van het e-mailadres waarmee u bij VastgoedCert geregistreerd staat.

Wat is de consequentie als ik mijn V-nummer en/of RT-nummer niet correct in de app invoer?

Wanneer uw V-nummer en/of RT-nummer niet correct in de app is ingevoerd, zal uw aanwezigheid bij een cursus niet worden geregistreerd. Het is dus erg belangrijk dat deze nummers goed zijn ingevoerd.

Waar vind ik mijn V-nummer en/of RT-nummer?

Uw V-nummer is uw persoonlijke inschrijfnummer bij VastgoedCert (V123456789). Het is dus niet uw certificaatnummer.
Dit nummer is te vinden door uzelf op te zoeken via de VastgoedCert-website (Vind een prof).

Uw RT-nummer is uw persoonlijke registratienummer bij NRVT (RT123456789).
Dit nummer is te vinden door uzelf op te zoeken via de NRVT-website (Vind een taxateur).

Ik zie maar één geplande cursus, terwijl ik me er voor twee of meer heb opgegeven.

Alleen de eerstvolgende cursus waarvoor u bent aangemeld is voor u zichtbaar in de app. Wanneer u voor meerdere cursussen bent aangemeld, worden deze pas zichtbaar wanneer u de eerste heeft afgerond.

Wat zijn de privacyvoorwaarden voor het gebruik van de app BijZijn?

Lees voor het in gebruik nemen van de app BijZijn de Privacyverklaring van BijZijn goed door.