Voor professionals

Kosten

Voor het aanvragen van certificatie is eenmalig het entreegeld verschuldigd. Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage te worden voldaan voor de registratie. De tarieven voor 2019 luiden als volgt:

  • eenmalig entreegeld € 150,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Landelijk Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Wonen € 85,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden persoonlijk aan de gecertificeerde gefactureerd, aangezien deze op persoonlijke titel in het register is ingeschreven (persoonsregister).
Gecertificeerden betalen per kamer. Inschrijving in meerdere kamers levert geen korting op, net zo min als het lidmaatschap van een branchevereniging.

Opzegging
Het opzeggen van certificatie dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar volgt dan uitschrijving uit het register.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief