Voor professionals

Kosten

Kosten RM-certificatie

Voor het aanvragen van RM-certificatie is eenmalig het entreegeld verschuldigd. Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage te worden voldaan voor de registratie. De tarieven voor 2022 luiden als volgt:

  • eenmalig entreegeld € 150,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Landelijk Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Wonen € 85,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden persoonlijk aan de gecertificeerde gefactureerd, aangezien deze op persoonlijke titel in het RM-register is ingeschreven (persoonsregister).
Gecertificeerden betalen per kamer. Inschrijving in meerdere kamers levert geen korting op, net zo min als het lidmaatschap van een branchevereniging.

Opzeggen
Wellicht denkt u erover uw certificering te stoppen. Voordat u tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Stoppen met certificering heeft tot gevolg dat u uw vakbekwaamheid opnieuw moet aantonen indien u zich bedenkt en (later) alsnog gecertificeerd wilt worden. U zult dus opnieuw de examens en de praktijktoets af moeten leggen. Veelal kost dit meer energie en tijd dan gecertificeerd blijven. Het is aan u om deze afweging te maken.

Het opzeggen van certificatie dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar volgt dan uitschrijving uit het RM-register.