Omwisseling certificaten

VastgoedCert heeft de afgelopen veertien jaar gebruik gemaakt van de diensten van Dekra Certification voor het toezicht op het certificatieproces zoals toegepast door VastgoedCert. Met ingang van 1 januari 2018 is dit toezicht overgenomen door Hobéon SKO.

Dit heeft tot gevolg dat alle DEKRA-certificaten dienen te worden omgewisseld voor een Hobéon SKO-certificaat. Het oude DEKRA-certificaat dient vervolgens formeel te worden beëindigd. Aan deze omwisseling zijn geen verdere voorwaarden verbonden, behalve dat u dient in te stemmen met de  certificatie-overeenkomst van Hobéon SKO en de  algemene voorwaarden voor persoonscertificering van Hobéon SKO. De looptijd van de certificaten en de reeds gevolgde cursussen blijven onveranderd. De certificaatnummers zullen wél worden gewijzigd.

Alle ingeschreven makelaars ontvangen een persoonlijke mail waarin een digitale link is opgenomen naar hun Extranet-omgeving, waar de omwisseling kan worden geactiveerd.

Wat moet ik doen om mijn certificaat om te wisselen?

U ontvangt van VastgoedCert een mailbericht met een link naar uw persoonlijke pagina van ‘Mijn VastgoedCert’ (waar ook uw cursusinformatie staat). Hier kunt u met enkele muisklikken de omwisseling regelen. U kunt daar de nieuwe certificatieovereenkomst aangaan en de oude opzeggen en na enige tijd uw nieuwe certifca(a)t(en) downloaden. Het is niet nodig dat u de certificatie-overeenkomst print, ondertekend en retourneert. Door een vinkje te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor persoonscertificering van Hobéon SKO. Op de algemene website van VastgoedCert (downloads) kunt u kennis nemen van de inhoud van de certificatieovereenkomst en de algemene voorwaarden van Hobéon SKO.

Hoe kan ik inloggen nadat ik op de link ‘omwisseling certificaten’ heb geklikt?

Nadat u op de link ‘omwisseling certificaten’ heeft geklikt, komt u terecht op uw persoonlijke Extranet-pagina (Mijn VastgoedCert). U kunt inloggen met uw gebruikelijke mailadres en wachtwoord. Mocht u hiermee problemen ondervinden, neem dan contact op met het bureau.

Wat moet ik doen als ik meerdere certificaten heb?

Zodra u op de link heeft geklikt en bent ingelogd in uw Extranet-omgeving, verschijnt er een overzicht van uw actieve certificaten. Plaats een vinkje voor ieder afzonderlijk certificaat en klik op ‘akkoord en start omwisseling’. Let wel: u ontvangt een separate bevestiging van ieder afzonderlijk certificaat.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn Hobéon SKO-certificaat heb?

Uiterlijk één week nadat u met de omwisseling heeft ingestemd, ontvangt u van ons bericht dat uw nieuwe Hobéon SKO-certificaat beschikbaar is in uw Extranet-omgeving bij VastgoedCert. Wanneer u meerdere certificaten heeft, ontvangt u per certificaat een apart bericht.

Heeft mijn Hobéon SKO-certificaat wederom een looptijd van 5 jaar?

De duur van uw Hobéon SKO-certificaat is inderdaad wederom 5 jaar. Echter zal de begin- en einddatum van uw huidige DEKRA-certificaat worden overgenomen door Hobéon SKO.

Wat gebeurt er met de reeds door mij gevolgde cursusdagen?

De cursusdagen die u in het kader van uw huidige actieve DEKRA-certificaat heeft behaald, worden door Hobéon SKO overgenomen. In uw Extranet-omgeving vindt u hiervan een overzicht (klik op uw certificaat voor het overzicht).

Waarom moeten de certificaten worden omgewisseld?

Eind 2017 was het contract dat VastgoedCert had met DEKRA Certification afgelopen. Het bestuur van VastgoedCert is met ingang van 2018 een overeenkomst aangegaan met Hobéon SKO, eveneens een certificerende instelling.

Wat doet zo’n certificerende instelling?

Een certificerende instelling beoordeelt individuele (her)certificatie-aanvragen en controleert de activiteiten van VastgoedCert, het examenbureau en de opleiders. Het is een onafhankelijke toezichthouder.

Wat heb ik daar als makelaar aan?

De certificerende instelling beoordeelt aanvragen van makelaars voor certificatie. Hiervoor gaat de makelaar een individuele certificatie-overeenkomst (CO) aan met de certificerende instelling. Op basis van een goedgekeurde aanvraag en een certificatieovereenkomst ontvangt de makelaar een certificaat voor inschrijving in het register van VastgoedCert.

Wat betekent de wijziging van certificerende instelling voor mij?

Alle activiteiten in het kader van certificering en hercertificering worden in het vervolg gecontroleerd door Hobéon SKO. Daarvoor is het noodzakelijk dat de individuele certificaathouder (u als makelaar) een certificatie-overeenkomst (CO) aangaat met Hobéon SKO. U ontvangt daarna een nieuw certificaat of certificaten met dezelfde (resterende) looptijd. Uw eerdere CO met DEKRA Certification en het daarbij horende certificaat (of certificaten) komen dan te vervallen. Verder verandert er niets voor u.

Wat gaat mij dat kosten?

VastgoedCert draagt de kosten van de certificerende instelling en dus ook van deze wijziging. Aan de individuele certificaathouder (u als makelaar) wordt hiervoor niets in rekening gebracht.

Kan ik met mijn certificaat niet bij DEKRA Certification blijven?

Aan alle certificaathouders wordt gevraagd hun bestaande DEKRA-certificaten om te wisselen voor Hobéon SKO-certificaten. Niet omgewisselde DEKRA-certificaten blijven weliswaar geldig tot het einde van de daarop vermelde looptijd, maar eventueel daarvoor door DEKRA te maken kosten zullen aan de individuele certificaathouder worden doorberekend. Dit omdat DEKRA Certification niet meer betaald wordt door VastgoedCert.

Moet ik zelf mijn overeenkomst met DEKRA Certification opzeggen?

Dat is niet nodig. Nadat Hobéon SKO uw nieuwe certificaat heeft verstrekt en de bezwaartermijn tegen het certificaat en de certificatie-overeenkomst van Hobéon SKO is verstreken, zal VastgoedCert DEKRA Certification laten weten dat uw certificatie-overeenkomst kan worden beëindigd. U ontvangt een kopie van dit mailbericht.

Wat gebeurt er met mijn persoonsinformatie bij DEKRA?

Uw persoonsinformatie die bij DEKRA aanwezig is zal worden overgedragen aan VastgoedCert. Dit betreft informatie die rechtstreeks verband houdt met de certificering, zoals informatie over opleidingen en diploma’s. Hierop is het privacybeleid van VastgoedCert van toepassing.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief