Voor professionals

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik in het register van VastgoedCert worden ingeschreven?

Het register van VastgoedCert is verdeeld in drie specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. Met de diploma’s voor de drie genoemde onderdelen kan certificatie worden aangevraagd. Na certificering door HobéonSKO vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats.

Kan ik in meerdere Kamers ingeschreven zijn?

Dat kan, zolang u aan de certificeringseisen voor alle kamers voldoet. Voor certificatie en registratie betaalt u overigens wel een bijdrage per kamer. Overweeg dus altijd of een inschrijving in meerdere kamers, gezien uw activiteiten, zinvol is.

Zijn er ook vrijstellingen mogelijk voor inschrijving in het register?

Op grond van sommige diploma’s c.q. certificaten kunnen vrijstellingen worden verleend voor inschrijving in het register. Wij verwijzen hiervoor naar de button Certificering onder het kopje ‘Voor professionals’.

Zijn er kosten verbonden aan de certificering?

Voor het aanvragen van certificatie is eenmalig het entreegeld verschuldigd. Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage te worden voldaan voor de registratie. De tarieven voor 2019 luiden als volgt:

  • eenmalig entreegeld € 150,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Landelijk Vastgoed € 110,-
  • jaarlijkse bijdrage Kamer Wonen € 85,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden persoonlijk aan de gecertificeerde gefactureerd, aangezien deze op persoonlijke titel in het register is ingeschreven (persoonsregister).

Gecertificeerden betalen per kamer. Inschrijving in meerdere kamers levert geen korting op, net zo min als het lidmaatschap van een branchevereniging.

Moet ik nog iets doen als ik eenmaal ingeschreven ben?

Om in het register van VastgoedCert ingeschreven te blijven zijn geregistreerde makelaars verplicht periodiek aan te tonen dat ze hun vakkennis op peil houden. Jaarlijks wordt hiervoor een hercertificeringsschema van (verplicht) te volgen cursussen opgesteld. Als deze cursussen worden gevolgd, dan wordt de certificatie verlengd met een nieuwe periode (vijf jaar).

Mijn certificaat verloopt aan het einde van dit jaar. Moet ik nog iets doen?

Als u aan de hercertificeringsverplichtingen heeft voldaan, hoeft u zich geen zorgen te maken. U krijgt dan vanzelf van ons bericht. Mocht u begin december nog niets hebben gehoord, neem dan even contact op.

Hoe weet ik of ik aan alle hercertificeringsverplichtingen heb voldaan?

U kunt via onze website inloggen in ‘Mijn VastgoedCert’. Hier vindt u de status van uw hercertificering per certificaat.

Ik heb nog niet aan alle verplichtingen voldaan, maar toch verloopt mijn certificaat aan het einde van dit jaar. Wat moet ik doen?

Uw certificaat vervalt automatisch op de betreffende verloopdatum. Als u op dat moment nog niet aan uw verplichtingen heeft voldaan, vervalt daarmee uw certificering als Register-Makelaar. Probeer zo snel mogelijk alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Lukt dit niet binnen de nog lopende certificatieperiode, neem dan voor alle zekerheid contact op met VastgoedCert.

Wat moet ik doen als ik uitgeschreven wil worden?

Het opzeggen van certificatie dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar volgt dan uitschrijving uit het register.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief