Het kwaliteitsregister van makelaars

De Stichting VastgoedCert is een platform van makelaars in onroerende zaken die zich als vakbekwaam makelaar willen onderscheiden in het kwaliteitsregister van VastgoedCert.

Het beroep ‘makelaar’ in onroerende zaken is geen wettelijk beschermde titel. VastgoedCert bewaakt daarom de kwaliteit en vakbekwaamheid in de markt van de inmiddels ruim 9.000 ingeschreven makelaars, verdeeld over de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen.

Wij staan voor

Kwaliteit

De opleiding tot makelaar is door het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF erkend. VastgoedCert borgt deze kwaliteit en de normen die gesteld zijn aan het makelaarsvak.

Trots

Na het behalen van het makelaarsdiploma worden makelaars ingeschreven in ons register. Met elkaar zijn wij trots op het beroep van makelaar en houden we het kennisniveau hoog en actueel.

Vakbekwaamheid

De kennis en kunde van de makelaars wordt niet alleen vooraf, maar ook gedurende de inschrijving regelmatig getoetst om de kwaliteit te kunnen bewaken.

Integriteit

Door een gedegen opleiding fungeert de ingeschreven makelaar als specialist voor de branche. Deskundigheid, transparantie, vertrouwen en integriteit zijn enkele kernwaarden die je als opdrachtgever dan ook van de ingeschreven makelaar mag verwachten.

Kwaliteit

De opleiding tot makelaar is door het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF erkend. VastgoedCert borgt deze kwaliteit en de normen die gesteld zijn aan het makelaarsvak.

Trots

Na het behalen van het makelaarsdiploma worden makelaars ingeschreven in ons register. Met elkaar zijn wij trots op het beroep van makelaar en houden we het kennisniveau hoog en actueel.

Vakbekwaamheid

De kennis en kunde van de makelaars wordt niet alleen vooraf, maar ook gedurende de inschrijving regelmatig getoetst om de kwaliteit te kunnen bewaken.

Integriteit

Door een gedegen opleiding fungeert de ingeschreven makelaar als specialist voor de branche. Deskundigheid, transparantie, vertrouwen en integriteit zijn enkele kernwaarden die je als opdrachtgever dan ook van de ingeschreven makelaar mag verwachten.

Type makelaars

  • Register-Makelaar
  • Kandidaat-Makelaar
  • Assistent-Makelaar

Deze makelaars zijn allen vertegenwoordigd in het Wonen-register, waarbij de Register-makelaar ook in de Kamers Bedrijfsmatig en Landelijk Vastgoed te vinden is.

Op basis van de verschillende beroepscompetentieprofielen zijn er voor elk van deze type makelaars kwalificaties opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende leerwegen met bijbehorende diploma’s ontwikkeld.

De registers

ruim 9.000 makelaars

gingen je voor…