Waar ben je naar op zoek?

Inschrijven als Kandidaat-Makelaar

Wil je in ons register worden ingeschreven als Kandidaat-makelaar?
Inschrijven als Kandidaat-makelaar

Wanneer je het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige én het SVMNIVO-diploma Kandidaat-Makelaar hebt behaald, kom je in aanmerking voor inschrijving in het Kandidaat-register. Je aanvraag zal worden beoordeeld en wanneer alles in orde is, mag je jezelf Kandidaat-Makelaar noemen.

Het diploma Kandidaat-Makelaar mag op het moment van de aanvraag overigens niet ouder zijn dan 3 jaar. Wanneer dit wel het geval is, zal je het Vakbekwaamheidsexamen Wonen helaas opnieuw moeten afleggen.

Aangesloten zijn bij een register

Wanneer je Kandidaat-Makelaar bent, kan je vol trots in de praktijk een meer zelfstandige rol vervullen dan de Assistent-Makelaar bij het aan- en verkopen  of (ver)huren van een woning. De titel K-RMT staat, naast de basisbeginselen van het makelaars- en taxateursvak, namelijk voor meer gevorderde en gespecialiseerde vaardigheden rondom verkoop, aankoop, (ver)huur, waardebepaling en taxatie van woningen.

Kosten

Entreegeld

€ 150,- (eenmalig) excl. btw

Jaarlijkse bijdrage

€ 65,- per jaar excl. btw

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Kandidaat-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

Op grond van de opleiding Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij (V&M) van onderstaande geaccrediteerde HBO-instellingen wordt vrijstelling verleend voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Indien het diploma Vastgoed en Makelaardij vóór 1 maart 2023 is behaald is wellicht een aanvullende vrijstelling mogelijk. Raadpleeg VastgoedCert voor verdere mogelijkheden.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoedkunde

Hogeschool Rotterdam (Certificaat van 01.03.2023-01.09.2027)

Saxion Hogeschool Enschede   (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027) 

Hanzehogeschool Groningen (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027)

Fontys Hogeschool Eindhoven (Certificaat van 01.09.2020 – 01.09.2027)

AERES Hogeschool Dronten: opleiding Landelijk Vastgoed & Makelaardij (Certificaat van 01.09.2023 – 01.09.2028)

Hogeschool TIO (aanvraag vrijstelling in behandeling)

Uitschrijven

Wellicht denk je erover om je te laten uitschrijven uit het Kandidaat-register. Voordat je tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer je namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal je in ieder geval aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen moeten hebben voldaan (dit geldt overigens ook wanneer je bent uitgeschreven vanwege het niet voldoen aan je hercertificeringsverplichting). Dit kost vaak meer tijd en energie dan geregistreerd blijven. Denk hier dus goed over na.

Wanneer je langer dan twee jaar uitgeschreven bent geweest, kan je alleen weer worden heringeschreven door het succesvol afleggen van het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Hercertificering voor de voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing.

Mocht je alsnog besluiten om je te laten uitschrijven, dan ontvangen we je verzoek graag per mail (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal je dan definitief uit het Kandidaat-register worden uitgeschreven.