Waar ben je naar op zoek?

Uitschrijven

Wellicht denk je erover om je te laten uitschrijven uit het RM-register. Voordat je tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer je namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal je in ieder geval (een deel van) de Praktijktoets opnieuw moeten afleggen. Dit kost vaak meer tijd en energie dan gecertificeerd blijven. Denk hier dus goed over na.

Mocht je alsnog besluiten om je te laten uitschrijven, dan ontvangen we je verzoek graag per mail (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal je dan definitief uit het RM-register worden uitgeschreven.