Waar ben je naar op zoek?

Bindend Studieadvies (BSA)

Wanneer niet voldoende score is behaald voor één of meerdere onderdelen van de Niveaumeting Theorie of Vakvaardigheden, dan wordt een Bindend Studieadvies aan de Register-Makelaar opgelegd.

het BSA uitgelegd

In jaar 1 van je certificatieperiode is het de bedoeling dat je de Niveaumeting Theorie (modules Basis + Specialisatie) aflegt en in jaar 3 de Niveaumeting Vakvaardigheden.

Wanneer krijg ik een Bindend Studieadvies?
Wanneer je de Niveaumeting Theorie met voldoende score aflegt, heb je prima voldaan aan je hercertificering. In jaar 2 ben je dan vrijgesteld van PE. Wanneer je voor één of meerdere onderdelen echter lager scoort dan 55%, krijg je een Bindend Studieadvies opgelegd voor de jaren 2 en 3. Dit betekent dat je theoretische vakkennis met betrekking tot dit onderdeel niet helemaal voldoet aan de norm zoals VastgoedCert deze heeft gesteld voor Register-Makelaars. Er wordt dan van je verwacht dat je per onderdeel (met onvoldoende resultaat) één dag BSA-cursus volgt. De resultaten van de onderdelen Praktijkleer en Actualiteiten van de Specialisaties worden gemiddeld. Dit gemiddelde telt daarom als één onderdeel.

Wanneer je voor de Niveaumeting Vakvaardigheden voldoende score hebt behaald, ben je in de jaren 4 en 5 vrijgesteld van PE. Zo niet, dan krijg je ook hiervoor een Bindend StudieAdvies opgelegd voor de jaren 4 en 5. De cesuur voor de Niveaumeting Vakvaardigheden is vastgesteld op 70%.

Waar kan ik de BSA-cursussen volgen?
Een aantal van de reguliere opleiders organiseert de BSA-cursussen. Zie hiervoor het BSA-cursusoverzicht.  De BSA-cursussen voor de Niveaumeting Vakvaardigheden zijn vanaf 2023 beschikbaar.

De BSA-cursussen mogen ook al in het jaar van de betreffende Niveaumetingen (jaar 1 en/of 3) worden gevolgd.

de BSA-cursussen op een rij

BSA-cursus Bouwkunde

BSA-cursus Financiën

BSA-cursus Rechten

BSA-cursus Specialiteit BV, LV of Wonen

BSA-cursus Praktische Vaardigheden

BSA-cursus Sociaal Emotionele Vaardigheden

Wanneer is er voldaan

Het Bindend Studieadvies voor de Niveaumeting Theorie mag in de jaren 1, 2 en 3 van het certificaat worden gevolgd. Het Bindend Studieadvies voor de Niveaumeting Vakvaardigheden mag in de jaren 3, 4 en 5 van het certificaat worden gevolgd.

Wanneer het studieadvies is opgevolgd, dan is aan de hercertificering voldaan. Het is dan niet nodig om de Niveaumeting Theorie nog een keer af te leggen.

Wanneer niet is voldaan

Wanneer geen Niveaumeting wordt afgelegd of geen Bindend Studieadvies wordt opgevolgd, dan volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. De betreffende Register-Makelaar zal dan tijdelijk niet zichtbaar zijn op de VastgoedCert-website. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.