Waar ben je naar op zoek?

Inschrijven als
Assistent-Makelaar

Wil je in ons register worden ingeschreven als Assistent-makelaar?
Inschrijven als Assistent-makelaar

Wanneer je het SVMNIVO-diploma Assistent-Makelaar hebt behaald, kom je in aanmerking voor inschrijving in het Assistent-register.  Je aanvraag zal worden beoordeeld en wanneer alles in orde is, mag je jezelf Assistent-Makelaar noemen.

Het diploma Assistent-Makelaar mag op het moment van de aanvraag overigens niet ouder zijn dan 3 jaar. Wanneer dit wel het geval is, zal je de Praktijktoets Assistent-Makelaar helaas opnieuw moeten afleggen.

Aangesloten zijn bij een register

Wanneer je Assistent-Makelaar bent, kan je vol trots goede ondersteuning bieden aan de Register-Makelaar en/of Register-Taxateur. De titel A-RMT staat namelijk voor voldoende kennis bij het uitvoeren van een informatieve, begeleidende rol bij het aan- en verkopen of (ver)huren van een woning.

Kosten

Entreegeld

€ 150,- (eenmalig) excl. btw

Jaarlijkse bijdrage

€ 65,- per jaar excl. btw

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Assistent-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen.

Uitschrijven

Wellicht denk je erover om je te laten uitschrijven uit het Assistent-register. Voordat je tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer je namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal je in ieder geval aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen moeten hebben voldaan (dit geldt overigens ook wanneer je bent uitgeschreven vanwege het niet voldoen aan je hercertificeringsverplichting). Dit kost vaak meer tijd en energie dan geregistreerd blijven. Denk hier dus goed over na.

Wanneer je langer dan twee jaar uitgeschreven bent geweest, kan je alleen weer worden heringeschreven door het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen. Hercertificering voor de voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing.

Mocht je alsnog besluiten om je te laten uitschrijven, dan ontvangen we je verzoek graag per mail (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal je dan definitief uit het Assistent-register worden uitgeschreven.