Zoeken

Inschrijven als
Assistent-Makelaar

Wanneer je het SVMNIVO-diploma Assistent-Makelaar hebt behaald, kom je in aanmerking voor inschrijving in het Assistent-register.  Je aanvraag zal worden beoordeeld en wanneer alles in orde is, mag je jezelf Assistent-Makelaar noemen.

Het diploma Assistent-Makelaar mag op het moment van de aanvraag overigens niet ouder zijn dan 3 jaar. Wanneer dit wel het geval is, zal je de Praktijktoets Assistent-Makelaar helaas opnieuw moeten afleggen.

Op dit moment lopen de aanmeldingen nog heel even via SVMNIVO. Ga snel naar je SVMNIVO-account om je te kunnen inschrijven. De verwachting is dat VastgoedCert het beheer van het Assistent-register in de loop van deze zomer zal overnemen.

Aangesloten zijn bij een register

Wanneer je Assistent-Makelaar bent, kan je vol trots goede ondersteuning bieden aan de Register-Makelaar en/of Register-Taxateur. De titel A-RMT staat namelijk voor voldoende kennis bij het uitvoeren van een informatieve, begeleidende rol bij het aan- en verkopen of (ver)huren van een woning.

Kosten

Entreegeld

€ 100,- (eenmalig) excl. btw

Jaarlijkse bijdrage

€ 65,- per jaar excl. btw

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Kandidaat-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen.

De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen geeft vrijstelling voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Wonen (Praktijkleer en Vakbekwaamheid).

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoed & Makelaardij
Certificaat van gelijkwaardigheid Hogeschool Rotterdam
Certificaat van gelijkwaardigheid Saxion Hogeschool Enschede
Certificaat van gelijkwaardigheid Hanzehogeschool Groningen

Uitschrijven

Wellicht denk je erover om je te laten uitschrijven uit het Kandidaat-register. Voordat je tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer je namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal je in ieder geval aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen moeten hebben voldaan (dit geldt overigens ook wanneer je bent uitgeschreven vanwege het niet voldoen aan je hercertificeringsverplichting). Dit kost vaak meer tijd en energie dan geregistreerd blijven. Denk hier dus goed over na.

Wanneer je langer dan twee jaar uitgeschreven bent geweest, kan je alleen weer worden heringeschreven door het succesvol afleggen van het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Hercertificering voor de voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing.

Mocht je alsnog besluiten om je te laten uitschrijven, dan ontvangen we je verzoek graag per mail (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal je dan definitief uit het Kandidaat-register worden uitgeschreven.