Waar ben je naar op zoek?

Niveaumeting Vakvaardigheden

In jaar 3 óf 4 van je nieuwe certificaat is het de bedoeling dat je de Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt. Zoals de naam al doet vermoeden worden hier de praktische vaardigheden van het makelaarsvak getoetst.

Deze Niveaumeting bestaat uit twee onderdelen, zoals hieronder toegelicht. Wanneer je meerdere certificaten hebt, is het in ieder geval de bedoeling dat je voor elk certificaat afzonderlijk het onderdeel ‘Praktische Vaardigheden’ aflegt. Bij het onderdeel ‘Sociaal-emotionele vaardigheden’ kan je volstaan met één meting naar keuze (Wonen, Bedrijfsmatig óf Landelijk Vastgoed).

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN

Dit onderdeel is een praktijkopdracht, waarbij je wordt gevraagd om een Verkoopprijsindicatie (VPI) (Kamer Wonen + LV) of een Broker’s Opinion of Value (BOV) (Kamer BV) te maken , inclusief marketinginstrumenten. Wanneer je meerdere certificaten hebt, is het de bedoeling dat je voor ieder certificaat afzonderlijk het onderdeel ‘Praktische Vaardigheden’ aflegt. Eenmaal geboekt bij SVMNIVO heb je 1 jaar de tijd om dit onderdeel (vanuit huis/kantoor) af te ronden.

Het eerste onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is een praktijkopdracht, waarbij je wordt gevraagd om een Verkoopprijsindicatie (VPI) te maken. Dit geldt voor de kamers Wonen en LV. Voor de kamer BV gaat het om een Brokers Opinion of Value (BOV). Zowel de VPI als de BOV betreffen een rapportage met betrekking tot de waarde van een pand, waarbij actuele, lokale en regionale omstandigheden worden meegenomen en doeltreffende marketingtools worden gekozen. De formats van VPI en BOV zijn onderaan deze pagina te vinden.

De VPI/BOV bestaat uit verschillende onderdelen:

 • inleiding
 • gegevens van het betreffende pand
 • meetstaat
 • privaat- en publiekrechtelijke aspecten (juridische staat)
 • omschrijving van het gebruik en de omgeving
 • verwachte opbrengst
 • ontwikkelingen in de OG-markt
 • doelgroep en marketinginstrumenten
 • conclusie inclusief advies

Er zijn twee mogelijkheden waarop de VPI/BOV kan worden ingestoken:

 1. Je maakt een VPI/BOV over een pand uit je eigen portefeuille.
 2. Je ontvangt van examenbureau SVMNIVO de gegevens van een pand (3D-model, foto’s, de aanvraag voor de VPI/BOV, plattegronden, etc.) en plaatst deze woning fictief ergens in een agglomeratie, op een passende plek. Vervolgens vul je de VPI/BOV in alsof deze woning op die plek zou staan. Uiteraard zal daarbij een ‘standaard’ pand worden aangeleverd, die gemakkelijk te plaatsen is in elke agglomeratie.

SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN (SEV)

Bij dit onderdeel gaat het erom dat je als makelaar op een integere wijze weet om te gaan met ethische kwesties binnen de makelaarspraktijk en daarbuiten. Wanneer je meerdere certificaten hebt, kan je voor het onderdeel ‘Sociaal-emotionele vaardigheden (SEV)’ volstaan met één onderdeel naar keuze (Wonen, Bedrijfsmatig óf Landelijk Vastgoed). De SEV kan op twee manieren worden afgelegd (je mag zelf een keuze maken):

 • een digitale toets die vanuit huis/kantoor kan worden gemaakt en die kan worden geboekt bij SVMNIVO;
 • een cursusdag bij één van de reguliere opleiders (aanwezigheidsplicht).

Tijdens een cursusdag zal de benodigde theoretische kennis aan de orde komen en zullen juist praktijksituaties worden besproken.

De digitale toets van SVMNIVO bestaat uit twee onderdelen en kan volledig vanuit huis/kantoor worden afgelegd:

 1. situatiebeoordelingstest: meest passende reactie/handelingswijze kiezen in de gegeven praktijksituaties
 2. gesprekssimulatie: het voeren van een gesprek met een digitale gesprekspartner

 

Situatiebeoordelingstest

Bij de ‘situatiebeoordelingstest’ is het de bedoeling dat je het meest passende antwoord kiest in concrete praktijksituaties. In dit onderdeel worden verschillende situaties voorgelegd waarop je moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten.
Er wordt bijvoorbeeld een aantal situaties voorgelegd, waarbij vier reacties gegeven kunnen worden. De reacties sleep je in een bepaalde volgorde, waarbij je de best passende reactie bovenaan zet. Deze wijze van toetsing staat bekend als de ‘Situational Judgement Test’ (situatie-beoordelingstest).

Gesprekssimulatie

Bij de ‘gesprekssimulatie’ voer je een gesprek met een digitale gesprekspartner over koop en verkoop van en/of advisering over onroerende zaken.

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

 • verkoop bestaande bouw
 • verkoop nieuwbouw
 • aankoop
 • (ver)huur en/of
 • onderhandeling

Het gesprek zal plaatsvinden via een gesprekssimulatie, met behulp van het speciaal hiervoor ontwikkelde programma DialogueTrainer. In dit programma krijg je een digitale gesprekspartner te zien, waarmee je het gesprek gaat voeren. Tijdens het gesprek krijg je verschillende reacties te zien waaruit je kan kiezen om het gesprek verder te laten verlopen. De keuze voor een reactie bepaalt het vervolgverloop van het gesprek.

Beide testen mag je thuis uitvoeren onder digitaal toezicht via het systeem ProctorExam. Je hebt voor de situatiebeoordelingstest 45 minuten de tijd en voor de simulatietest 30 minuten.

Als alternatief voor de digitale toets of de cursusdag kan er ook nog gekozen worden voor een persoonlijk assessment op een locatie van SVMNIVO. Uiteraard liggen de kosten hiervan beduidend hoger en neemt het meer tijd in beslag. Je kan je hiervoor aanmelden via SVMNIVO.

De Niveaumeting Vakvaardigheden levert twee toetsresultaten op, één voor het onderdeel Praktische vaardigheden en één voor het onderdeel Sociaal-emotionele vaardigheden. De cesuur hiervan ligt op 70%. Wanneer je hebt gekozen voor de SEV-cursusdag in plaats van de digitale toets, dan kan uiteraard worden volstaan met de aanwezigheidsplicht.

De Niveaumeting Vakvaardigheden bestaat uit twee onderdelen

Wat kan ik verwachten van de gesprekssimulatie?

Klik hier voor een korte impressie van een gesprek met een digitale gesprekspartner.

Waar kan ik me aanmelden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

Je kan je inschrijven voor de Niveaumeting Vakvaardigheden (kies voor de optie ‘losse module’ óf ‘2 modules’) via SVMNIVO. Ga naar Webshop en selecteer de Niveaumeting Vakvaardigheden Register- Makelaar (Wonen/BV/LV) en doorloop het proces. Na de betaling ontvang je een bevestiging van je inschrijving en de inloggegevens om toegang te krijgen tot de examenomgeving.

De cursusdagen zijn te boeken bij één van de reguliere opleiders.

LET OP!! Wanneer je nog een 2e of 3e certificaat hebt, dien je hiervoor nog één of twee losse modules Praktische Vaardigheden (Wonen/BV/LV) erbij te boeken. Het onderdeel Sociaal-emotionele vaardigheden hoeft namelijk maar eenmaal te worden afgelegd, ongeacht het aantal certificaten.

Inloggen op de examenomgeving:
• Log in op examenomgeving.svmnivo.nl.
• Klik op Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar in het cursusoverzicht.
• Klik op het tabblad Algemene informatie.
• Er verschijnen een aantal documenten, waaronder het Handboek NV en het Leerdoelendocument NV.
• SVMNIVO adviseert je om de documenten te lezen voordat je start met het eerste onderdeel van de niveaumeting.

Waarom moeten bij de VPI en de BOV marketinginstrumenten worden toegevoegd?

De VPI is een waardeindicatie die een makelaar in opdracht van een klant afgeeft over een bepaald onroerend goed. Dit is nadrukkelijk geen taxatie. Daar waar een taxateur zich alleen op feiten mag baseren, kan de makelaar in een VPI (of BOV) meer elementen toevoegen om de waarde te bepalen. Denk hierbij aan kansen en/of bedreigingen rondom het specifieke onroerende goed. Op dit onderdeel wordt dus de meerwaarde van de makelaar gemeten. Een voorbeeld van en VPI (en BOV) vindt u bij de ‘handige documenten’.

Mag ik ook mijn eigen format gebruiken bij het opstellen van de VPI/BOV?

Als het gaat om de Verkoop Prijs Indicatie (VPI) en de Brokers Opinion of Value (BOV) is de door SVMNIVO en VastgoedCert beschikbaar gestelde format niet persé een verplichting. Je mag ook een eigen versie gebruiken. Het wordt wel aangeraden om de format te gebruiken, omdat er wordt beoordeeld op basis van vastgestelde criteria, die zijn opgesteld aan de hand van het vaste format. Wil je wel je eigen format gebruiken, probeer dan zoveel mogelijk in de buurt te blijven van het vaste format.

Leg je de Praktische Vaardigheden gelijk af met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Nee, eerst dient de Praktijkopdracht afgerond te worden. Dat is dus de VPI of BOV, afhankelijk van de Werkkamer waar je staat ingeschreven. Na de inschrijving moet de VPI of BOV binnen 12 maanden worden afgerond en geüpload in de examenomgeving van SVMNIVO. Als dat is afgerond kan onderdeel twee worden opgepakt, de Sociaal-emotionele Vaardigheden. Het is dus niet nodig om te wachten op de beoordeling van de Praktische Vaardigheden.

Waarom digitale gesprekssimulaties?

Digitale gesprekssimulatie is een moderne examenvorm met nieuwe mogelijkheden en praktische voordelen. Het systeem geeft de mogelijkheid om handelen in verschillende soorten gesprekssituaties te toetsen, waarbij het ook mogelijk is om aan de gesprekspartner intonatie en emoties mee te geven. De gehanteerde software is ontwikkeld binnen de wetenschappelijke wereld en wordt inmiddels veel gebruikt in het veld van opleiden en toetsen. Vanuit onderzoek is gebleken dat gespreksvoering in de simulatie een sterke relatie vertoont met gespreksvoering in het ‘echte leven’. Zo roepen de simulaties bij deelnemers daadwerkelijke emoties op en gekozen handelingsopties hebben daadwerkelijk een relatie met het handelen van de deelnemer in de beroepspraktijk.

Middels de gesprekssimulatie kan een grote hoeveelheid kandidaten een examen afnemen gericht op gespreksvaardigheden, zonder hiervoor te reizen en een grote (tijds)investering te leveren. Het gestandaardiseerde examen zorgt dat de kandidaten volledig objectief en gestandaardiseerd worden benaderd en beoordeeld volgens vooraf opgestelde gespreksflow, beoordelingsmodel en scoring. Resultaten zijn direct zichtbaar voor de kandidaat.

Is er ook een alternatief voor de digitale gesprekssimulatie?

Voor de Sociaal Emotionele Vaardigheden (SEV) heeft SVMNIVO een speciale digitale meting ontwikkeld die gebruik maakt van animatietechnieken. Dit kan gewoon thuis of op kantoor worden afgelegd op ieder gewenst tijdstip. Wanneer je deze vorm van toetsing niet acceptabel vindt, kan je ook kiezen voor een persoonlijk assessment op een locatie van SVMNIVO. Uiteraard liggen de kosten hiervan beduidend hoger en neemt het meer tijd in beslag. Precies om deze redenen is de digitale variant ontwikkeld.

In de loop van 2024 zal er een cursusdag Sociaal-emotionele Vaardigheden worden aangeboden, die ook als alternatief mag gelden voor de digitale meting.

Welke situaties kan ik verwachten bij de gesprekssimulatie?

Het derde onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is het geven van een reactie op concrete praktijksituaties. In dit onderdeel worden verschillende situaties voorgelegd waarop je moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten. Er wordt bijvoorbeeld een aantal situaties voorgelegd, waarbij vier reacties staan gegeven. De reacties sleep je in een volgorde, waarbij je de best passende reactie bovenaan zet. Deze wijze van toetsing staat bekend als de ‘Situational Judgement Test’ (situatie-beoordelingstest).

Kan ik even pauzeren tijdens het afleggen van de Sociaal-emotionele Vaardigheden van de Niveaumeting Vakvaardigheden

Nee, dat kan niet. Een tussentijdse pauze is niet mogelijk bij het maken van de onderdelen Situatie Beoordelingstest en de Gesprekssimulatie. Houd hier rekening mee met het inplannen van de Niveaumeting Vakvaardigheden.

Zijn er ook proeftoetsen om van tevoren te kunnen oefenen met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Ja, dat kan. Speciaal daarvoor is er een zogenaamde Pre-Niveaumeting Vakvaardigheden ontwikkeld. Deze is eveneens te boeken via SVMNIVO. Een korte impressie van een gesprek met een digitale gesprekspartner vind je hier.

Waarom moet ik het ProctorExam programma downloaden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

De Niveaumeting Vakvaardigheden kan je ‘gewoon’ vanachter je eigen computer afleggen. Er moet dan natuurlijk wel een digitale controle zijn op de persoon die de Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt. Deze controle regelt SVMNIVO via het programma ProctorExam. Mocht je tegen problemen aanlopen met dit programma, dan zal SVMNIVO je hierbij helpen. Stuur dan een mail naar info@svmnivo.nl.

De Niveaumeting Vakvaardigheden is ook altijd af te leggen op een toetslocatie van SVMNIVO. Ook dit kan je aangeven bij SVMNIVO door te mailen naar info@svmnivo.nl.

Waarom wordt er bij de Niveaumeting Vakvaardigheden gebruik gemaakt van een animatiepoppetje?

Het meten van vakvaardigheden kan op een aantal manieren plaatsvinden. Het beste is dat te doen via een persoonlijk assessment. Als we daarvoor gekozen hadden was de prijs van de Niveaumeting Vakvaardigheden echter wel een veelvoud geweest van de huidige prijs. Omdat er in onderwijsland steeds vaker met animaties en computerprogramma’s wordt gewerkt is dit ook zo voor de Niveaumeting Vakvaardigheden ontwikkeld. We gaan dus ook wel mee met de tijd. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen deze manier van meten, is het mogelijk om bij SVMNIVO een assessment te boeken voor de Niveaumeting Vakvaardigheden. Dat zal echter wel een hogere prijs met zich brengen.

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Vakvaardigheden niet met voldoende resultaat afleg?

Scoor je op alle onderdelen van de Niveaumeting Vakvaardigheden boven de vastgestelde cesuur, dan heb je voldaan aan je hercertificering voor het derde jaar van je certificatieperiode. Je hebt dan geen PE-verplichting meer.
Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijg je daarvoor een Bindend StudieAdvies (BSA). Dit advies dien je in de loop van de jaren 4 en 5 van je certificatieperiode op te volgen. Heb je dit gedaan, dan heb je aan je hercertificering voldaan.

Wanneer je geen Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt of je volgt je Bindend StudieAdvies niet op, dan word je tijdelijk uit het VastgoedCert-register uitgeschreven. Dit kan je herstellen door het afleggen van een assessment.

Je mag de Niveaumeting Vakvaardigheden in het betreffende jaar meerdere keren afleggen. Het hoogste resultaat per module telt. Als het jaar voorbij is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij. De cesuur is overigens vastgesteld op 70%.

Veelgestelde vragen

Instructie installatie ProctorExam