Waar ben je naar op zoek?

Ons netwerk

Onze stichting beschikt over een bestuur, dat het strategische beleid bepaalt, en een Centraal College van Deskundigen, waarin afstemming met de markt plaatsvindt over het beroep van de makelaar. De dagelijkse leiding en uitvoering ligt in handen van het bureau.

De brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en NVR zijn niet alleen in het bestuur vertegenwoordigd, maar ook in het Centraal College van Deskundigen en in de werkkamers.

Samen met de certificerende instelling, Hobéon SKO, het Examenadviesburo SVMNIVO en de diverse opleidingsinstituten zorgen wij gezamenlijk voor het certificatie- en (her)certificeringsproces.