Over ons

Bestuur

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de stichting en ziet toe op een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken, zoals de organisatie en het materieel beheer van de stichting (het beheer van het register, financiën, communicatie, personeelszaken etc.).
In het bestuur hebben, naast onafhankelijke leden, ook vertegenwoordigers zitting van de verschillende brancheorganisaties.

Het bestuur wordt gevormd door: