Waar ben je naar op zoek?

Certificering

Als Register-Makelaar word je ‘gecertificeerd’ door onze certificerende instelling Hobéon SKO. Hobéon controleert of VastgoedCert zich aan de vastgestelde richtlijnen houdt en beoordeelt of aan alle certificatievoorwaarden is voldaan.

Alle Assistent- en Kandidaat-Makelaars vallen overigens niet onder deze certificering. Voor hen volgt een ‘registratie’ in het register van makelaars.

Wil je worden ingeschreven?

Wil je worden ingeschreven in één van de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed of Wonen, kijk dan snel of je aan de gestelde vakbekwaamheidseisen voldoet. Registratie als Assistent- of Kandidaat-Makelaar kan overigens alleen in de kamer Wonen.

Eenmaal ingeschreven wordt er van je verwacht dat je je vakkennis op peil houdt door zelfstudie en door het volgen van cursussen over het vakgebied. Je zal hier regelmatig op worden getoetst door middel van de hercertificering. Wanneer je hieraan voldoet, zal je certificaat uiteraard weer worden verlengd.

Examinering

Examenadviesburo SVMNIVO

De onafhankelijke organisatie die voor VastgoedCert de examens afneemt is SVMNIVO. Dit examenbureau is verplicht de examens af te nemen zoals voorgeschreven door VastgoedCert. De eisen daarvoor liggen vast in het certificatieschema, het examenreglement en andere -met de branche afgesproken- regelingen. De certificerende instelling Hobéon ziet erop toe dat ook de examinering volgens de gestelde regels verloopt.

Examenadviesburo SVMNIVO

De onafhankelijke organisatie die voor VastgoedCert de examens afneemt is SVMNIVO. Dit examenbureau is verplicht de examens af te nemen zoals voorgeschreven door VastgoedCert. De eisen daarvoor liggen vast in het certificatieschema, het examenreglement en andere -met de branche afgesproken- regelingen. De certificerende instelling Hobéon ziet erop toe dat ook de examinering volgens de gestelde regels verloopt.