Waar ben je naar op zoek?

Inschrijven als
Register-Makelaar

Wil je in ons register worden ingeschreven als Register-makelaar?
Inschrijven als Register-makelaar

Wanneer je het SVMNIVO-diploma Makelaar hebt behaald, kom je in aanmerking voor inschrijving in één van de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed of Wonen. Onze certificerende instelling, Hobéon SKO, zal je aanvraag beoordelen en wanneer alles in orde is, mag je jezelf Register-makelaar noemen.

Aangesloten zijn bij een register

Wanneer je Register-makelaar bent, kan je vol trots op zelfstandige wijze het makelaarsvak uitoefenen. De titel RM staat garant voor alle kennis, vaardigheden en competenties die horen bij een professionele makelaar die de eindverantwoording draagt voor het gehele makelproces.

Bedrijfsmatig Vastgoed

Landelijk Vastgoed

Wonen

Kosten

Entreegeld

€ 150,- (eenmalig) excl. btw

Jaarlijkse bijdrage
Bedrijfsmatig Vastgoed

€ 125,- per jaar excl. btw

Jaarlijkse bijdrage
Landelijk Vastgoed

€ 125,- per jaar excl. btw

Jaarlijkse bijdrage Wonen

€ 95,- per jaar excl. btw

Entreegeld

€ 150,- (eenmalig) excl. btw

Jaarlijkse bijdrage
Bedrijfsmatig Vastgoed

€ 125,- per jaar excl. btw

Jaarlijkse bijdrage
Landelijk Vastgoed

€ 125,- per jaar excl. btw

Jaarlijkse bijdrage Wonen

€ 95,- per jaar excl. btw

ruim 9.000 makelaars

aangesloten bij VastgoedCert

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Register-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

Opleiding Vastgoedkunde

Op grond van de opleiding Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij (V&M) van onderstaande geaccrediteerde HBO-instellingen wordt vrijstelling verleend voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Indien het diploma Vastgoed en Makelaardij vóór 1 maart 2023 is behaald is wellicht een aanvullende vrijstelling mogelijk. Raadpleeg VastgoedCert voor verdere mogelijkheden.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoedkunde

Overige vrijstellingen

  • AERES Hogeschool Dronten: opleiding Landelijk Vastgoed & Makelaardij (Certificaat van 01.09.2023 – 01.09.2028)
  • Hogeschool TIO Vastgoed & Makelaardij
  • Minor Makelaardij Saxion
    Deze Minor Makelaardij van Saxion Hogeschool geeft vrijstelling voor alle vakken van  de Basistheorie behalve voor Publiekrecht. Het onderdeel Publiekrecht (inclusief Omgevingswet) kan los afgelegd worden bij exameninstelling SVMNIVO. Hiermee is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de gehele Basistheorie en daarmee in te schrijven in het Assistent-Makelaars register. Voor een inschrijving in het Kandidaat-Makelaars register dient daaropvolgend de Specialisatie Wonen (Praktijkleer en Vakbekwaamheidsexamen) te worden gedaan.

Inpassingsregeling voor ervaren makelaars

Sinds 1 juni 2021 kan je ook in het register van VastgoedCert instromen via de EVC-inpassingsregeling. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Wanneer je adequaat bent opgeleid, aanzienlijke ervaring als makelaar hebt en ook je kennis en kunde aantoonbaar op peil hebt gehouden, kan je op een individuele manier getoetst worden aan de certificeringseisen.