Waar ben je naar op zoek?

Nascholing voor de Assistent-Makelaar

Als Assistent-Makelaar word je telkens voor één jaar in het Assistent-register geregistreerd en moet je jaarlijks de vakkennis op peil houden door het volgen van één nascholingsdag. De inhoud van deze dag wordt door VastgoedCert vastgesteld en de organisatie gebeurt door geaccrediteerde opleiders.

Wanneer de verplichte dag is gevolgd, word je weer voor een volgend jaar geregistreerd in het Assistent-register van VastgoedCert.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling vastgesteld om de diverse ‘periodes’ gelijk te stellen aan kalenderjaren, wat voor iedere Assistent-Makelaar meer duidelijkheid schept. Dit kan betekenen dat de nascholingsverplichting eenmalig afwijkt van wat je gewend was.

Ben je ingeschreven vóór 1 juli 2023 dan dien je voor het einde van 2024 één cursusdag Periode 12 te hebben gevolgd en vóór 1 juli 2025 één cursusdag van de Nascholing 2024 (in totaal 6 punten). Vanaf 1 januari 2025 loopt de nascholing gelijk met het kalenderjaar 2025 en dien je één cursusdag van de Nascholing 2025 te volgen.

Ben je ingeschreven tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 dan dien je voor 1 juli 2025 één cursusdag van de Nascholing 2024 (in totaal 6 punten) te volgen én gedurende 2025 één cursusdag van de Nascholing 2025 (in totaal 6 punten).

Ben je ingeschreven tussen 1 juli 2024 en 31 december 2024 dan dien je gedurende 2025 slechts één cursusdag van de Nascholing 2025 (in totaal 6 punten) te volgen.

Wanneer niet is voldaan

Wanneer je de verplichte nascholingsdag hebt gemist, zal je per 1 januari van het volgende jaar tijdelijk uit het register worden uitgeschreven en dus ook niet meer zichtbaar zijn in het register op de website. Dit zal uiteraard ook consequenties hebben voor het lidmaatschap van de brancheorganisaties.

Binnen zes maanden na uitschrijving kan je dit herstellen door de gemiste cursusdagen alsnog te volgen. Daarna kan je, tot 2 jaar na uitschrijving, pas weer worden ingeschreven door het afleggen van een assessment bij SVMNIVO. Wanneer je je inschrijving ná twee jaar wilt herstellen, zal je de Praktijktoets Assistent-Makelaar opnieuw moeten afleggen.