Waar ben je naar op zoek?

Nascholing voor de Assistent-Makelaar

Als Assistent-Makelaar wordt je telkens voor één jaar in het Assistent-register geregistreerd en moet je jaarlijks de vakkennis op peil houden door het volgen van één nascholingsdag. De inhoud van deze dag wordt door VastgoedCert vastgesteld en de organisatie gebeurt door geaccrediteerde opleiders.

Wanneer de verplichte dag is gevolgd, word je weer voor een volgend jaar geregistreerd in het Assistent-register van VastgoedCert.

Overgangsregeling 2022 / 2023

Er is een overgangsregeling vastgesteld om de registratieperiodes gelijk te trekken naar kalenderjaren. Dit kan betekenen dat de nascholingsverplichting eenmalig afwijkt van wat je gewend was.

Ben je ingeschreven vóór 01.08.2022 dan dien je vóór 31.12.2024 één cursusdag Periode 12 te volgen én één cursusdag uit het Nascholingsprogramma 2024 (in totaal 6 punten). Het is uiteraard de bedoeling dat je vóór 31.12.2023 alle benodigde cursussen tot en met Periode 11 ook had afgerond.

Ben je ingeschreven tussen 01.08.2022 en 01.07.2023 dan dien je vóór 31.12.2024 één cursusdag Periode 12 te volgen én één cursusdag uit het Nascholingsprogramma 2024 (in totaal 6 punten).

Ben je ingeschreven tussen 01.07.2023 en 01.07.2024 dan dien je vóór 31.12.2024 slechts één cursusdag uit het Nascholingsprogramma 2024 (in totaal 6 punten) te volgen.

Wanneer niet is voldaan

Wanneer je de verplichte nascholingsdag hebt gemist, zal je per 1 januari van het volgende jaar tijdelijk uit het register worden uitgeschreven en dus ook niet meer zichtbaar zijn in het register op de website. Dit zal uiteraard ook consequenties hebben voor het lidmaatschap van de brancheorganisaties.

Binnen zes maanden na uitschrijving kan je dit herstellen door de gemiste cursusdagen alsnog te volgen. Daarna kan je, tot 2 jaar na uitschrijving, pas weer worden ingeschreven door het afleggen van een assessment bij SVMNIVO. Wanneer je je inschrijving ná twee jaar wilt herstellen, zal je de Praktijktoets Assistent-Makelaar opnieuw moeten afleggen.