Waar ben je naar op zoek?

Opleiding tot Kandidaat-Makelaar

Als Kandidaat-Makelaar heb je je, naast de basisbeginselen van het makelaarsvak, al meer gevorderde en gespecialiseerde vaardigheden eigen gemaakt rondom verkoop, aankoop, (ver)huur en waardebepaling van woningen. Je hebt in de praktijk een meer zelfstandige rol dan de Assistent-Makelaar bij het aan- en verkopen  of (ver)huren van een woning.

Is je interesse gewekt? Start dan nu je opleiding tot Kandidaat-Makelaar en laat je daarna registeren bij VastgoedCert. Het register van Kandidaat-Makelaars is gericht op de specialisatie (Kamer) Wonen.

BASISTHEORIE VASTGOEDDESKUNDIGE (5 certificaten)

De opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Privaatrecht
 • Publiekrecht
 • Bouwkunde (A enB)
 • Vastgoedeconomie
 • Financiën en fiscaliteiten

De opleiding kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor ieder onderdeel apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

Wanneer alle certificaten zijn behaald, geeft dit recht op het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.

De geldigheid van de diverse deelcertificaten is als volgt:

 • certificaat Privaatrecht: 3 jaar
 • certificaat Publiekrecht: 3 jaar
 • certificaat Bouwkunde (A en B): 5 jaar
 • certificaat Vastgoedeconomie: 5 jaar
 • certificaat Financiën en fiscaliteiten: 5 jaar

SPECIALISATIE WONEN (praktijkleer en vakbekwaamheid)

Wanneer het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige is behaald kan worden deelgenomen aan de Specialisatie Makelaar Wonen, dat bestaat uit een theoriegedeelte (Praktijkleer) en een vaardigheidsdeel (Vakbekwaamheid).

In het theorie-examen Praktijkleer Wonen komt verdiepte kennis aan de orde rondom makelaardij, koop, verkoop, (ver)huur, financiering, waardebepaling, marketing en ethiek.

Bij het Vakbekwaamheidsexamen dient de kandidaat verschillende basisvaardigheden te tonen die horen bij de werkzaamheden van de Kandidaat-Makelaar.

De opleiding is gebaseerd op de toetstermen uit het Kwalificatiedossier Register-Makelaar en kan worden gevolgd bij één van de genoemde opleiders.

Vervolgens kan voor beide onderdelen apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

De geldigheid van de diverse certificaten is als volgt:

 • Praktijkleer Wonen: 5 jaar
 • Vakbekwaamheidsexamen: 5 jaar

de modules

Voordat je inschrijft

Voor inschrijving in het Kandidaat-register is het diploma Kandidaat-Makelaar benodigd. Dit diploma is ingeschaald op NLQF-niveau 5 (vergelijkbaar met Associate degree).

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Register-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

Op grond van de opleiding Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij (V&M) van onderstaande geaccrediteerde HBO-instellingen wordt vrijstelling verleend voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Indien het diploma Vastgoed en Makelaardij vóór 1 maart 2023 is behaald is wellicht een aanvullende vrijstelling mogelijk. Raadpleeg VastgoedCert voor verdere mogelijkheden.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoedkunde

Hogeschool Rotterdam (Certificaat van 01.03.2023-01.09.2027)

Saxion Hogeschool Enschede (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027) 

Hanzehogeschool Groningen (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027)

Fontys Hogeschool Eindhoven(Certificaat van 01.09.2020 – 01.09.2027)

AERES Hogeschool Dronten: opleiding Landelijk Vastgoed & Makelaardij (Certificaat van 01.09.2023 – 01.09.2028)

Hogeschool TIO (aanvraag vrijstelling in behandeling)

De registers