Zoeken

Opleiding tot makelaar Wonen

Register-Makelaar worden

Heb je altijd al Wonen-makelaar willen worden? Start dan nu je opleiding en laat je daarna registreren bij VastgoedCert.

Er zijn verschillende opleidingsroutes die leiden tot het SVMNIVO-diploma Makelaar Wonen. Hieronder wordt per route aangegeven welke diploma’s benodigd zijn voor inschrijving in het RM-register. Alle certificatievoorwaarden staan overigens beschreven in het certificatieschema.

De kwalificatie van het SVMNIVO-diploma Makelaar Wonen is overigens door het NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 5. Dit is vergelijkbaar met het niveau van een Associate degree. Het diploma is hierdoor nationaal en internationaal vergelijkbaar met het niveau van andere ingeschaalde kwalificaties.

Opleiding tot Makelaar Wonen

Basistheorie Vastgoeddeskundige (5 certificaten)

Specialisatie Wonen (praktijkleer en vakbekwaamheid)

Praktijktoets Makelaar Wonen

Basistheorie Vastgoeddeskundige

De opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Privaatrecht
  • Publiekrecht
  • Bouwkunde (A enB)
  • Vastgoedeconomie
  • Financiën en fiscaliteiten

De opleiding kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor ieder onderdeel apart examen worden gedaan bij SVMNIVO. Wanneer alle certificaten zijn behaald, geeft dit recht op het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.

Specialisatie Wonen

Wanneer het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige is behaald kan worden deelgenomen aan de Specialisatie Wonen, dat bestaat uit een theoriegedeelte (Praktijkleer) en een vaardigheidsdeel (Vakbekwaamheid).

De opleiding is gebaseerd op de toetstermen uit het Kwalificatiedossier Register-Makelaar Wonen en kan worden gevolgd bij diveerse opleiders. Vervolgens kan voor beide onderdelen apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

Praktijktoets Makelaar Wonen

Na het behalen van het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Wonen, kan de Praktijktoets Makelaar Wonen worden afgelegd.

Voor de voorbereiding op de Praktijktoets Makelaar Wonen kan worden aangemeld bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor beide onderdelen apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

Laetitia

Hoe bereid ik me voor op de examens?

Bij onderstaande opleiders kan je terecht voor voorbereidende lessen op de diverse SVMNIVO-examens.

Academie voor Vastgoed IPD Opleidingen LOI NCOI NTI OTS Interstudie

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Register-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen geeft vrijstelling voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Wonen (Praktijkleer en Vakbekwaamheid). Bekijk hieronder de verschillende vrijstellingen.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoed & Makelaardij
Certificaat van gelijkwaardigheid Hogeschool Rotterdam
Certificaat van gelijkwaardigheid Saxion Hogeschool Enschede
Certificaat van gelijkwaardigheid Hanzehogeschool Groningen