Waar ben je naar op zoek?

Opleiding Assistent-Makelaar

Als Assistent-Makelaar ben je vanuit een informatieve, begeleidende rol werkzaam en kan je van daaruit goede ondersteuning bieden aan de Register-Makelaar en/of de Register-Taxateur bij het aan- en verkopen of (ver)huren van een woning.

Is je interesse gewekt? Start dan nu je opleiding tot Assistent-Makelaar en laat je daarna registeren bij VastgoedCert. Het register van Assistent-Makelaars is gericht op de specialisatie (Kamer) Wonen.

THEORIE-EXAMEN RECHTEN

Het examen Rechten is gebaseerd op de twee examens Privaatrecht en Publiekrecht van de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in het examen Rechten. De examenduur bedraagt 90 minuten. Het is overigens ook mogelijk om het examen in twee delen te splitsen: een deel Privaatrecht (60 min.) en een deel Publiekrecht (60 min.).

De voorbereidende opleiding kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor ieder onderdeel apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

THEORIE-EXAMEN CAPITA SELECTA

Het examen Capita Selecta is gebaseerd op drie examens:

  • Bouwkunde A (Basistheorie Vastgoeddeskundige)
  • Vastgoedeconomie (Basistheorie Vastgoeddeskundige)
  • Praktijkleer Wonen (Specialisatie Makelaar Wonen)

Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in het examen Assistent-Makelaar Capita Selecta. De examenduur bedraagt 70 minuten.

De voorbereidende opleiding kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor ieder onderdeel apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

PRAKTIJKEXAMEN ASSISTENT-MAKELAAR

Om deel te kunnen nemen aan het Praktijkexamen Assistent-Makelaar is het niet noodzakelijk dat je eerst de Theorie-examens Capita Selecta en Rechten hebt behaald, maar we adviseren wel om dit te doen. Het  Praktijkexamen Assistent- makelaar kan bij SVMNIVO worden afgelegd, waarmee het diploma Assistent-Makelaar kan worden behaald.

Bekijk eerst even de instructievideo van het Praktijkexamen Assistent-Makelaar, voordat je je opgeeft.

voorwaarden voor het diploma Assistent-Makelaar

Het diploma Assistent-Makelaar kan je behalen door binnen een periode van 3 jaar met goed gevolg de volgende examens af te leggen:

  • Theorie-examen Rechten
  • Theorie-examen Capita Selecta
  • Praktijkexamen Assistent-Makelaar

De certificaten die je voor deze onderdelen ontvangt zijn 3 jaar geldig. Wanneer je deze certificaten dus binnen een periode van 3 jaar behaalt, heb je recht op het diploma Assistent-Makelaar. Wanneer dit niet het geval is, vervalt dit recht en zal je één of meerdere certificaten opnieuw moeten behalen.

de modules

Jasper

Voordat je inschrijft

Voor inschrijving in het Assistent-register is het diploma Assistent-Makelaar benodigd. Dit diploma is ingeschaald op NLQF-niveau 4 (HAVO/MBO4).

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Register-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

Op grond van de opleiding Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij (V&M) van onderstaande geaccrediteerde HBO-instellingen wordt vrijstelling verleend voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Indien het diploma Vastgoed en Makelaardij vóór 1 maart 2023 is behaald is wellicht een aanvullende vrijstelling mogelijk. Raadpleeg VastgoedCert voor verdere mogelijkheden.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoedkunde

Hogeschool Rotterdam (Certificaat van 01.03.2023-01.09.2027)

Saxion Hogeschool Enschede (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027) 

Hanzehogeschool Groningen (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027)

Fontys Hogeschool Eindhoven(Certificaat van 01.09.2020 – 01.09.2027)

AERES Hogeschool Dronten: opleiding Landelijk Vastgoed & Makelaardij (Certificaat van 01.09.2023 – 01.09.2028)

Hogeschool TIO (aanvraag vrijstelling in behandeling)

De registers