Waar ben je naar op zoek?

Uitschrijven

Wellicht denk je erover om je te laten uitschrijven uit het Assistent-register. Voordat je tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer je namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal je in ieder geval aan alle tussenliggende hercertificeringsverplichtingen moeten hebben voldaan (dit geldt overigens ook wanneer je bent uitgeschreven vanwege het niet voldoen aan je hercertificeringsverplichting). Dit kost vaak meer tijd en energie dan geregistreerd blijven. Denk hier dus goed over na.

Wanneer je langer dan twee jaar uitgeschreven bent geweest, kan je alleen weer worden heringeschreven door het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen. Hercertificering voor de voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing.

Mocht je alsnog besluiten om je te laten uitschrijven, dan ontvangen we je verzoek graag per mail (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal je dan definitief uit het Assistent-register worden uitgeschreven.