Waar ben je naar op zoek?

Nascholing voor de Kandidaat-Makelaar

Als Kandidaat-Makelaar word je telkens voor één jaar in het Kandidaat-register geregistreerd en moet je jaarlijks je vakkennis op peil houden door het volgen van twee cursusdagen. De inhoud van deze dagen wordt door VastgoedCert vastgesteld en de organisatie gebeurt door geaccrediteerde opleiders.

Wanneer je de vereiste cursusdagen hebt gevolgd, word je automatisch weer voor een volgend jaar geregistreerd in het Kandidaat-register van VastgoedCert.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling vastgesteld om de registratieperiodes gelijk te trekken naar kalenderjaren. Dit kan betekenen dat de nascholingsverplichting eenmalig afwijkt van wat je gewend was.

Ben je ingeschreven vóór 01.08.2022 dan dien je vóór 31.12.2024 twee cursusdagen Periode 12 te volgen én twee cursusdagen van de Nascholing 2024 (in totaal 12 punten). Het is uiteraard de bedoeling dat je vóór 31.12.2023 alle benodigde cursussen tot en met Periode 11 ook had afgerond.

Ben je ingeschreven tussen 01.08.2022 en 01.07.2023 dan dien je vóór 31.12.2024 twee cursusdagen Periode 12 te volgen én twee cursusdagen van de Nascholing 2024 (in totaal 12 punten).

Ben je ingeschreven tussen 01.07.2023 en 01.07.2024 dan dien je vóór 31.12.2024 slechts twee cursusdagen van de Nascholing 2024 (in totaal 12 punten) te volgen.

Wanneer niet is voldaan

Wanneer je de verplichte nascholingsdagen hebt gemist, zal je per 1 januari van het volgende jaar tijdelijk uit het register worden uitgeschreven en dus ook niet meer zichtbaar zijn in het register op de website. Dit zal uiteraard ook consequenties hebben voor het lidmaatschap van de brancheorganisaties.

Binnen zes maanden na uitschrijving kan je dit herstellen door de gemiste cursusdagen alsnog te volgen. Daarna kan je, tot 2 jaar na uitschrijving, pas weer worden ingeschreven door het afleggen van een assessment bij SVMNIVO. Wanneer je je inschrijving ná twee jaar wilt herstellen, zal je het Vakbekwaamheidsexamen Wonen opnieuw moeten afleggen.

Doorgroeien naar Register-Makelaar

Wanneer je als Kandidaat-Makelaar wilt doorgroeien naar Register-Makelaar is het de bedoeling dat je de Praktijktoets Wonen met goed gevolg aflegt, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • het kwalificerend portfolio
  • de verkoopprijsindicatie

Wellicht vind je het prettig om hierbij begeleid te worden. Dat is mogelijk door deel te nemen aan de  hercertificeringscursus ‘Doorgroeien naar Register-Makelaar’. Je wordt dan als Kandidaat-Makelaar op weg geholpen en gemotiveerd om de vakopleiding te doen en bij het samenstellen van het kwalificerend portfolio.

Optioneel kan je nog kiezen voor een Pluspakket (valt buiten de nascholingsverplichting). Het Pluspakket is gericht op extra coaching en begeleiding van jou als Kandidaat-Makelaar.

Voor meer inhoudelijke informatie en voor het aanmelden verwijzen we je graag naar SVMNIVO.