Waar ben je naar op zoek?

Klachten en geschillen

Vakbekwaamheid staat bij VastgoedCert hoog in het vaandel. Van een ingeschreven makelaar mag je dan ook kwaliteit verwachten.

Toch kan het voorkomen dat je als belanghebbende consument of als vastgoedprofessional niet tevreden bent over de geleverde makelaarsdienst. In dat geval kan je overwegen om een klacht in te dienen.

 

Klachten over een Register-Makelaar

Op 1 september 2022 is door de makelaarsbranches NVM, Vastgoedpro en VBO het nieuwe Klachtenloket Vastgoedprofessionals gelanceerd. Vanaf 1 januari 2023 is VastgoedCert aangesloten bij dit centrale Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dat betekent dat alle bij VastgoedCert ingeschreven makelaars zich dienen te conformeren aan de Beroeps- en Gedragscode Makelaardij. De Stichting Geschillencommissie faciliteert als onafhankelijke partij dit klachtenloket.

Belanghebbende consumenten en vastgoedprofessionals kunnen bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals een klacht indienen over een Register-Makelaar die betrokken is bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen. Het betreft echter alleen klachten die betrekking hebben op consumentenzaken, conform het Reglement Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.
Meer informatie over het indienen van een klacht bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals is te vinden op hun website.


Klachten over het certificatieproces of de vakbekwaamheid
Voor klachten over het certificatieproces (instroom en/of hercertificering) kan contact worden opgenomen met de certificerende instelling Hobéon SKO. Hiervoor verwijzen wij graag naar hun website.


Veroordeling door een tuchtcollege of strafrechter
Een veroordeling door de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering c.q. registratie in het register.

Klachten over een Assistent- en/of Kandidaat-makelaar

Klachten en geschillen over Assistent-Makelaars en/of Kandidaat-Makelaars dienen in eerste instantie te worden ingediend bij de brancheorganisatie waar de betreffende makelaar is aangesloten. Dit betreft de brancheorganisaties NVM, NVR, VastgoedPRO of VBO Makelaars.

Wanneer een Assistent-Makelaar en/of Kandidaat-Makelaar niet is aangesloten bij een brancheorganisatie, kan een klacht vooralsnog bij de rechter worden ingediend. VastgoedCert is voornemens om de Assistent- en Kandidaat-Makelaars op termijn ook te laten aansluiten bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

Veroordeling door een tuchtcollege of strafrechter

Een veroordeling door de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering c.q. registratie in het register.

waar kan ik terecht?