Waar ben je naar op zoek?

Klachten en geschillen

Vakbekwaamheid staat bij VastgoedCert hoog in het vaandel. Van een ingeschreven makelaar mag je dan ook kwaliteit verwachten.

Toch kan het voorkomen dat je als opdrachtgever of belanghebbende niet tevreden bent over de geleverde makelaarsdienst. In dat geval kan je overwegen om een klacht in te dienen.

 

Klachten over het certificatieproces of de vakbekwaamheid

Voor klachten over het certificatieproces (instroom en/of hercertificering) kan contact worden opgenomen met de certificerende instelling Hobéon SKO. Hiervoor verwijzen wij graag naar hun website.

Klachten over dienstverlening of onethisch handelen

Voor klachten over dienstverlening of onethisch c.q. niet-integer handelen van een ingeschreven makelaar dient in eerste instantie contact te worden opgenomen met de brancheorganisatie waar de betreffende makelaar is aangesloten. Dit betreft de brancheorganisaties NVM, NVR, VastgoedPRO of VBO Makelaars. Zij beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Een en ander is geregeld in het Klachtenreglement.

Veroordeling door een tuchtcollege of strafrechter

Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering c.q. registratie in het register. Een en ander is geregeld in het Klachtenreglement.

waar kan ik terecht?