Waar ben je naar op zoek?

Heeft je certificaat een startdatum na 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 is de hercertificeringsmethode van VastgoedCert veranderd. In plaats van het halen van je jaarlijkse studiepunten , is het de bedoeling dat je nu twee niveaumetingen aflegt, waarmee je je kennis en vakbekwaamheid kan aantonen. De nieuwe methode is van toepassing op Register-Makelaars die vanaf 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.

Meting van kennis en kunde

Binnen een periode van 5 jaar (certificatieperiode) zal je kennis en kunde als volgt worden getoetst

Jaar 1: Niveaumeting Theorie

Jaar 2+3: Eventuele cursusdagen conform Bindend StudieAdvies Niveaumeting Theorie

Jaar 3+4: Niveaumeting Vakvaardigheden

Jaar 4+5: Eventuele cursusdagen conform Bindend StudieAdvies Niveaumeting Vakvaardigheden

Niveaumeting Theorie

In jaar 1 is het de bedoeling dat je de Niveaumeting Theorie aflegt. Deze is opgebouwd uit twee modules:

  1. Niveaumeting Theorie – Basis
  2. Niveaumeting Theorie – Specialisatie (BV, LV en/of Wonen)

lees meer…

Niveaumeting Vakvaardigheden

In jaar 3 of 4 staat de Niveaumeting Vakvaardigheden op het programma. Deze meting bestaat ook uit twee onderdelen:

  1. Praktische vaardigheden
  2. Sociaal-emotionele vaardigheden

lees meer…

Bindend StudieAdvies

Wanneer niet voldoende score is behaald voor één of meerdere onderdelen van de Niveaumeting Theorie of Vakvaardigheden, dan wordt een Bindend Studieadvies aan de Register-makelaar opgelegd.

lees meer…

Waarom is het hercertificeringssysteem verandert?

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de tijd en het geld dat besteed wordt aan permanente educatie (PE) daadwerkelijk meer bijdraagt aan vakbekwaamheid en kwaliteit. Door het meten van kennis kunnen lacunes opgespoord worden, die vervolgens met een gericht studieadvies verholpen kunnen worden. De nieuwe methode bewerkstelligt op deze manier dat makelaars gerichte cursussen zullen volgen, waardoor de kwaliteit en efficiency van de opleidingen zullen toenemen. Daarnaast volgt VastgoedCert met het niveaumetingstelsel internationale ontwikkelingen op het gebied van persoonscertificering en sluit zij meer aan bij de internationale norm ISO 17024, die het periodiek aantonen van kennis en kunde verplicht stelt.

Wat is er veranderd?

De certificatieperiode van VastgoedCert blijft vijf jaar. Om het certificaat te behouden, moeten Register-Makelaars zich binnen deze periode hercertificeren. In het huidige systeem moeten ze 48 PE-punten halen door het volgen van cursussen. In het nieuwe niveaumetingstelsel zullen makelaars tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen. Een Niveaumeting Theorie in jaar één en een Niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie of vier. Wanneer de niveaumetingen met goed succes worden afgelegd, resulteert dat in vrijstelling van het PE-traject en is de hercertificering voldaan. Bij een onvoldoende score volgt een gericht Bindend StudieAdvies voor dat betreffende onderdeel. De tijdsbelasting van het studieadvies is bepaald op twee dagdelen per onderdeel. Het opvolgen van dit advies zorgt vervolgens ook voor hercertificering. Het niet afleggen van de niveaumetingen of het niet opvolgen van het studieadvies leidt tot (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Deze uitschrijving kan ongedaan gemaakt worden door middel van een assessment.

Per wanneer en voor wie verandert de hercertificering?

Vanaf 1 januari 2020 is de hercertificeringsmethode van VastgoedCert veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of na 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.

Je kan jezelf opzoeken op de VastgoedCert-website. Door daar vervolgens op je naam te klikken, komt onder andere de periode van je registratie tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op je persoonlijke pagina via de VastgoedCert-website. Op deze manier weet je of je certificeringsperiode vóór of na 1 januari 2020 is gestart.

Wat zijn de kosten van de Niveaumetingen?

De Niveaumetingen worden verzorgd door SVMNIVO. De prijzen zijn door SVMNIVO in overleg met VastgoedCert vastgesteld. Hierbij de prijzen (excl. btw) geldend voor 2024:
• Niveaumeting Theorie (1 module: basis of specialisatie): €169,40
• Niveaumeting Theorie (2 modules: bijv. basis + specialisatie): €223,60
• Niveaumeting Theorie (3 modules: bijv. basis + 2 x specialisatie): €393,03
• Niveaumeting Vakvaardigheden: €386,23

Betaalde oefentoetsen:
• Pre-Niveaumeting Theorie (1 module: basis of specialisatie): €60,98
• Pre-Niveaumeting Theorie (2 modules: basis + specialisatie): €121,96
• Pre-Niveaumeting Vakvaardigheden: €128,74

Als je helemaal up-to-date bent, kan je met de niveaumetingen op een snelle en efficiënte manier je kennis en kunde van het vak bewijzen en hoef je hierdoor niet meer verplicht cursussen te volgen. Op deze manier kan het nieuwe systeem juist tijd en geld besparen. Ben je goed bij, maar zijn er toch onderdelen waar je onvoldoende op scoort, dan zal de belasting nagenoeg hetzelfde zijn als in het oude stelsel. Alleen wanneer je op meerdere of alle onderdelen duidelijk onvoldoende scoort, zal je meer tijd en geld kwijt zijn, omdat je dan een zwaarder op te volgen Bindend StudieAdvies krijgt.

Is er bij het nieuwe systeem ook sprake van een pauzejaar?

Nee. De certificatieperiode van VastgoedCert duurt vijf jaar en binnen deze periode zijn er twee niveaumetingen (in jaar één en jaar drie/vier). Deze moeten beide worden afgelegd. En als er sprake is van een Bindend StudieAdvies, dan dient dit te worden opgevolgd. Anderzijds is een makelaar die een niveaumeting in één keer haalt, daarmee klaar tot de volgende niveaumeting. Ook zouden cursussen in het kader van het gericht studieadvies door de makelaar allemaal in hetzelfde jaar gepland kunnen worden, zodat hij/zij zelf een soort pauzejaar creëert.

Ik ben gespecialiseerd in een nichemarkt. Moet ik dan toch de Niveaumetingen afleggen?

Voor de initiële certificering, en vervolgens de hercertificering, van een makelaar bij VastgoedCert, is bepalend of men voldoet aan de beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers voor de Register-Makelaar Wonen (RM). In het beroepscompetentieprofiel staat omschreven wat een RM-makelaar in de praktijk doet en welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn. In de kwalificatiedossiers wordt een verdere uitwerking van de taken en werkprocessen van de RM-makelaar gegeven. Dit alles is ingestoken op de generieke (all round) makelaar. Er wordt dus niet gekeken naar wat een gecertificeerde makelaar uitoefent in de dagelijkse praktijk, maar naar wat de hercertificeringseisen voor de RM-makelaar zijn. De komst van een hercertificeringsstelsel met niveaumetingen, dat het oude PE-puntenstelsel vervangt, verandert hier niets aan. VastgoedCert wil met het vernieuwde stelsel de kwaliteit en vakbekwaamheidseisen van makelaars naar een hoger plan brengen en beter borgen. Daarnaast wil VastgoedCert de (her)certificering en het opleidingsniveau van de makelaars laten aansluiten bij internationale standaarden en normen (NLQF, NEN 15733, ISO 17024). Dit betekent onder andere dat voor hercertificering voortaan schriftelijke toetsing wordt geëist en niet het uitsluitend bijwonen van een voorgeschreven hoeveelheid vakgerichte cursussen (PE-punten).

Ik sta ingeschreven in meerdere kamers. Hoe verloopt mijn hercertificering dan?

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. U wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.

Ik wil over een paar jaar met pensioen. Moet ik dan toch de Niveaumetingen afleggen?

De hercertificering geldt voor alle ingeschreven Register-Makelaars, ongeacht hun plannen om te stoppen met werken. Iemand die zich in de dagelijkse praktijk als Register-Makelaar wil voordoen, moet dus hieraan meedoen.

Veelgestelde vragen