Waar ben je naar op zoek?

Heeft je certificaat een startdatum vóór 2020?

De hercertificering ‘oude stijl’ is van toepassing op de makelaars die een certificaat hebben met een startdatum vóór 1 januari 2020. Heb je een nieuw certificaat ontvangen ná 1 januari 2020? Klik dan hier voor informatie over de hercertificering nieuwe stijl.

Het puntensysteem uitgelegd

Het certificaat heeft een periode van 5 jaar

In totaal moeten 24 verplichte en 24 facultatieve punten worden behaald (binnen 5 jaar)

Er mag 1 pauzejaar worden opgenomen

Verlenging van het certificaat

Het is de bedoeling dat je binnen 5 jaar (certificatieperiode) minimaal 24 verplichte en 24 facultatieve punten behaalt. De verplichte punten moeten worden verdeeld over 4 jaar (6 verplichte punten per jaar) en de facultatieve kunnen vrij worden ingevuld. Eén jaar mag je een pauzejaar nemen. Voor het volgen van de cursussen kan je een keuze maken uit het hercertificeringsoverzicht 2023 en 2024.

Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) mag je een aantal facultatieve punten dus meenemen naar een volgend jaar of mag je het compenseren voor een voorafgaand jaar. Dit geldt uiteraard niet voor de verplichte punten.

Wanneer je aan het einde van het 5e jaar minimaal 24 verplichte en 24 facultatieve punten hebt behaald, wordt je certificaat automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar. Hierna val je automatisch onder het Niveaumetingstelsel. Het nieuwe certificaat zal overigens worden uitgegeven door onze certificerende instelling, Hobéon SKO.