Zoeken

de Assistent-makelaar

De Assistent-Makelaar (A-RMT) beheerst de basisbeginselen van het makelaars- en/of taxateursvak.

Als Assistent-Makelaar ben je vanuit een informatieve, begeleidende rol werkzaam en kan je van daaruit goede ondersteuning bieden aan de Register-Makelaar (en/of de Register-Taxateur) bij het aan- en verkopen of (ver)huren van een woning. Denk hierbij aan het organiseren en begeleiden van bezichtigingen, het informeren en adviseren over aan-/verkoopstrategieën, het bewaken van juridische, fiscale en bouwkundige aspecten, het beheren van het relatiebestand, ondersteunen bij promotie-activiteiten en bij het opstellen van een marketing-/PR-plan, en het begeleiden bij de afwikkeling van de aan-/verkoop. Je voert je werkzaamheden weliswaar zelfstandig uit, maar de Register-Makelaar waar je mee samenwerkt draagt de eindverantwoording van het hele proces.

Ver)kopers van een huis hebben ook met andere kantoormedewerkers dan de Register-Makelaar te maken en dan is het prettig te weten dat de vakbekwaamheid ook bij de Assistent-Makelaar goed is geborgd.

Herkennen van de Assistent-Makelaar

Het kwaliteitslabel van de Assistent-Makelaar wordt ook wel aangeduid met de afkorting A-RMT (Assistent Register Makelaar Taxateur). Het register van Assistent-Makelaars is gericht op de specialisatie (Kamer) Wonen.

Een aantal brancheorganisaties heeft zelfs als voorwaarde gesteld dat medewerkers van ingeschreven kantoren in het VastgoedCert-register moeten zijn ingeschreven om activiteiten als Assistent-Makelaar te mogen uitvoeren. Funda maakt op de kantoorpagina’s melding van de titel wanneer een makelaar ook daadwerkelijk in het VastgoedCert-register is ingeschreven.

registratieperiode

1 jaar

titel

A-RMT

jaarlijkse bijdrage

€ 65
excl.btw

Bijblijven in het vak

Als Assistent-Makelaar word je telkens voor één jaar in het Assistent-register geregistreerd en moet je jaarlijks je vakkennis op peil houden door het volgen van één cursusdag. De inhoud van deze dag wordt door VastgoedCert vastgesteld en de organisatie is in handen van geaccrediteerde opleiders.

Wanneer je de verplichte cursusdag niet volgt, zal je uit het register worden uitgeschreven en dus ook niet meer zichtbaar zijn in het register op de website. Dit zal uiteraard ook consequenties hebben voor het lidmaatschap van de brancheorganisaties.

Binnen twee jaar kan je dit herstellen door de gemiste cursusdagen alsnog te volgen (of door een vervangende opdracht). Wil je je inschrijving pas ná twee jaar herstellen, dan zal je de Praktijktoets Assistent-Makelaar weer moeten afleggen om te kunnen worden ingeschreven.

De registers