Waar ben je naar op zoek?

Opleiding tot makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Register-Makelaar worden

Heb je altijd al Bedrijfsmatig Vastgoed-makelaar willen worden? Start dan nu je opleiding en laat je daarna registreren bij VastgoedCert.

Er zijn verschillende opleidingsroutes die leiden tot het SVMNIVO-diploma Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed. Hieronder wordt per route aangegeven welke diploma’s benodigd zijn voor inschrijving in het RM-register. Alle certificatievoorwaarden staan beschreven in het certificatieschema.

De kwalificatie van het SVMNIVO-diploma Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed is door het NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 6. Dit is vergelijkbaar met het niveau van een bachelor opleiding. Het diploma is hierdoor nationaal en internationaal vergelijkbaar met het niveau van andere ingeschaalde kwalificaties.

Opleiding tot Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Basistheorie Vastgoeddeskundige (5 certificaten)

Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed (praktijkleer en vakbekwaamheid)

Praktijktoets Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Basistheorie Vastgoeddeskundige

De opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Privaatrecht
  • Publiekrecht
  • Bouwkunde (A enB)
  • Vastgoedeconomie
  • Financiën en fiscaliteiten

De opleiding kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor ieder onderdeel apart examen worden gedaan bij SVMNIVO. Wanneer alle certificaten zijn behaald, geeft dit recht op het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige.

Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed

Wanneer het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige is behaald kan worden deelgenomen aan de Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed, dat bestaat uit een theoriegedeelte (Praktijkleer) en een vaardigheidsdeel (Vakbekwaamheid).

De opleiding is gebaseerd op de toetstermen uit het Kwalificatiedossier Register-Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en kan worden gevolgd bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor beide onderdelen apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

Praktijktoets Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Na het behalen van het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige en de Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed, kan de Praktijktoets Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed worden afgelegd.

Voor de voorbereiding op de Praktijktoets Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed kan worden aangemeld bij diverse opleiders. Vervolgens kan voor beide onderdelen apart examen worden gedaan bij SVMNIVO.

Hoe bereid ik me voor op de examens?

Bij onderstaande opleiders kan je terecht voor voorbereidende lessen op de diverse SVMNIVO-examens.

Academie voor Vastgoed IPD Opleidingen LOI NCOI NTI OTS Interstudie

Vrijstelling

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van (delen van) de opleiding tot Register-Makelaar kan je hiervoor bij SVMNIVO een verzoek indienen. In het Reglement Vrijstellingen is meer informatie te vinden over de vrijstellingen. Gebruik het aanvraagformulier om een vrijstellingsverzoek in te dienen. Bekijk hier de certificeringseisen.

Op grond van de opleiding Vastgoedkunde (voorheen Vastgoed en Makelaardij (V&M) van onderstaande geaccrediteerde HBO-instellingen wordt vrijstelling verleend voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Indien het diploma Vastgoed en Makelaardij vóór 1 maart 2023 is behaald is wellicht een aanvullende vrijstelling mogelijk. Raadpleeg VastgoedCert voor verdere mogelijkheden.

Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoedkunde

Hogeschool Rotterdam (Certificaat van 01.03.2023-01.09.2027)

Saxion Hogeschool Enschede (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027) 

Hanzehogeschool Groningen (Certificaat van 01.03.2023 – 01.09.2027)

Fontys Hogeschool Eindhoven(Certificaat van 01.09.2020 – 01.09.2027)

AERES Hogeschool Dronten: opleiding Landelijk Vastgoed & Makelaardij (Certificaat van 01.09.2023 – 01.09.2028)

Hogeschool TIO (aanvraag vrijstelling in behandeling)