Waar ben je naar op zoek?

Gelijkwaardigheid HBO’s

De HBO-opleiding ‘Vastgoed & Makelaardij’ (die gevolgd kan worden aan Fontys Hogeschool Eindhoven, Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, en Saxion Hogeschool Enschede) heeft deze zomer een nieuw Beroeps- en Opleidingsprofiel gekregen. Hier komt ook een accreditatie op vanuit met Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Voor VastgoedCert was deze vernieuwing van het Beroeps- en Opleidingsprofiel aanleiding om in gesprek te gaan met de HBO’s over de gelijkwaardigheid die kan worden toegekend aan deze studie voor onderdelen van de makelaarsopleiding. Dit heeft erin geresulteerd dat er een gelijkwaardigheidsverklaring is verleend voor de gehele Basistheorie Vastgoeddeskundige. Dit betekent dat het traject van de specialisatie naar makelaar (Wonen, BV of LV) aansluitend nog zal moeten worden gevolgd. Net zoals de Praktijktoets Makelaar die bestaat uit het Kwalificerend Portfolio en de Opnamedag met VPI of BOV.

De nieuwe gelijkwaardigheidsverklaring voor de HBO’s geldt dan voor een periode van 5 jaar (tot 1 september 2027), mits het curriculum van de opleiding evenals het beroeps- en opleidingsprofiel ondertussen niet (wezenlijk) verandert.