Voor professionals

Certificering

Het register van VastgoedCert is verdeeld in vier specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed, MA/MWB (Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling) en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. Met de diploma’s voor de drie genoemde de onderdelen kan certificatie worden aangevraagd. Na certificering door DEKRA Certification vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats.

Download hier het  registratie-aanvraagformulier  voor inschrijving in één van onderstaande Kamers.

Klik hieronder voor de certificeringseisen van de diverse Kamers.

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Bedrijfsmatig Vastgoed

Het certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het registratie-aanvraagformulier. Dekra Certification uit Arnhem treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door DEKRA Certification, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het Certificatieschema.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.
 • Aanvullend  Wonen (theorie en vaardigheden)
 • Aanvullende theorie Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

DEKRA Certification heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. Verlenging is mogelijk na vervolgonderzoek.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven na juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen  ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Landelijk Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Landelijk Vastgoed

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het registratie-aanvraagformulier. Dekra Certification uit Arnhem treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door DEKRA Certification, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het Certificatieschema.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal HBO-instellingen* geeft bij Landelijke Vastgoed vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.

DEKRA Certification heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleiding voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. Verlenging is mogelijk na vervolgonderzoek.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven ná juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Landelijk Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen  ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Marktanalyse/Modelmatige Waardebepaling

Hoe certificeert u zich?

In het stroomschema  Certificeringseisen MA/MWB vindt u overzichtelijk de opleidingseis die gevraagd wordt.

Aangezien bij bovengenoemde opleidingseis sprake is van een deel van de Basistheorie Taxateur o.z., geeft de inschrijving in dit register geen toegang tot de andere registers van VastgoedCert op basis van de voor die registers geldende aanvullende theorie en (indien van toepassing) het praktijkexamen.

Aanvragen
Aanvragen voor beoordeling, certificatie en inschrijving kunnen worden gericht aan VastgoedCert, Postbus 4188, 3006 AD Rotterdam. Deze dienen te worden gericht aan de Beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en een secretaris. Voor certificering kan men zich opgeven met het registratie-aanvraagformulier.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het Certificatieschema.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft bij MA/MWB vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.

DEKRA Certification heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleiding voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. Verlenging is mogelijk na vervolgonderzoek.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven ná juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Deskundigen op het gebied van Marktanalyse en Modelmatige Waardebepalingen zijn gerechtigd de titel RDMW (Register-deskundige Marktanalyse en Modelmatige Waardebepalingen) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen  ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Wonen

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Wonen

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het registratie-aanvraagformulier. Dekra Certification uit Arnhem treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door DEKRA Certification, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). Alle voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in dit examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het Certificatieschema.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt het certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft bij Wonen vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.
 • Aanvullend Wonen (theorie en vaardigheden)

Dit is tot stand gekomen nadat DEKRA Certification heeft vastgesteld dat het curriculum van de opleiding voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen wordt de vrijstelling gegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. Verlenging is mogelijk na vervolgonderzoek.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven ná juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde woningmakelaars zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RMT (Register-Makelaar-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen  ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief