Certificatie en registratie

Certificering Register-makelaar

Het RM-register van VastgoedCert is verdeeld in drie specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. Met de diploma’s voor de drie genoemde de onderdelen kan certificatie worden aangevraagd. Na certificering door HobéonSKO vindt inschrijving in het RM-register van VastgoedCert plaats.

Download hier het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie  voor inschrijving in één van onderstaande Kamers.

 
Klik hieronder voor de certificeringseisen van de diverse Kamers.

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Bedrijfsmatig Vastgoed – Huidige routes
Certificeringseisen Bedrijfsmatig Vastgoed – Oude routes

Het certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobéonSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Opleiding
Om je voor te bereiden op de diverse toetsen bieden de onderstaande instituten opleidingen aan:

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het  Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft vrijstelling voor:

 • Basistheorie Vastgoeddeskundige
 • Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed (Praktijkleer en Vakbekwaamheid)

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 september 2022.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen (behaald tot 1 september 2022)
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven (voor diploma’s afgegeven tot 1 september 2020)
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven in de periode 1 juli 2008 tot 1 september 2022)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012 tot 1 september 2022)

Gerelateerde documenten:
Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoed & Makelaardij
Certificaat van gelijkwaardigheid Hogeschool Rotterdam
Certificaat van gelijkwaardigheid Saxion Hogeschool Enschede
Certificaat van gelijkwaardigheid Hanzehogeschool Groningen

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen theorie-examens  ontwikkeld alsmede een  Aanvraagformulier vrijstellingen  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Landelijk Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Landelijk Vastgoed – Huidige routes
Certificeringseisen Landelijk Vastgoed – Oude routes

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobéonSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Opleiding
Om je voor te bereiden op de diverse toetsen bieden de onderstaande instituten opleidingen aan:

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het  Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal HBO-instellingen* geeft bij Landelijke Vastgoed vrijstelling voor:

 • Basistheorie Vastgoeddeskundige
 • Specialisatie Landelijk Vastgoed (Praktijkleer en Vakbekwaamheid)

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 september 2022.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen (behaald tot 1 september 2022)
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven (voor diploma’s afgegeven tot 1 september 2020)
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven in de periode 1 juli 2008 tot 1 september 2022)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012 tot 1 september 2022)

Gerelateerde documenten:
Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoed & Makelaardij
Certificaat van gelijkwaardigheid Hogeschool Rotterdam
Certificaat van gelijkwaardigheid Saxion Hogeschool Enschede
Certificaat van gelijkwaardigheid Hanzehogeschool Groningen

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Landelijk Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen theorie-examens  ontwikkeld alsmede een  Aanvraagformulier vrijstellingen  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Wonen

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Wonen

(Hoe kom ik in het K-RMT register? Huidige routes en oude routes
(Hoe kom ik in het A-RMT register? Huidige routes en oude routes)

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobénSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Opleiding
Om je voor te bereiden op de diverse toetsen bieden de onderstaande instituten opleidingen aan:

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). Alle voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in dit examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het  Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt het certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft bij Wonen vrijstelling voor:

 • Basistheorie Vastgoeddeskundige
 • Specialisatie Wonen (Praktijkleer en Vakbekwaamheid)

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 september 2022.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen (behaald tot 1 september 2022)
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven (voor diploma’s afgegeven tot 1 september 2020)
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven in de periode 1 juli 2008 tot 1 september 2022)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012 tot 1 september 2022)

Gerelateerde documenten:
Criteria beoordeling gelijkwaardigheid Hogescholen Vastgoed & Makelaardij
Certificaat van gelijkwaardigheid Hogeschool Rotterdam
Certificaat van gelijkwaardigheid Saxion Hogeschool Enschede
Certificaat van gelijkwaardigheid Hanzehogeschool Groningen

Titel
Gecertificeerde woningmakelaars zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RMT (Register-Makelaar-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen theorie-examens  ontwikkeld alsmede een  Aanvraagformulier vrijstellingen  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd. 

 
EVC-inpassingsregeling voor ervaren makelaars.

Sinds 1 juni 2021 is het mogelijk om in te stromen in het register van VastgoedCert via de EVC-inpassingsregeling. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Doelstelling van deze EVC-inpassingsregeling is dat kandidaten, die adequaat zijn opgeleid, aanzienlijke ervaring als makelaar hebben en ook hun kennis en kunde aantoonbaar op peil hebben gehouden, op een individuele manier getoetst kunnen worden aan de certificeringseisen.

Download hier de toelatingseisen en meer informatie over de EVC-regeling

Download hier het aanvraagformulier EVC-inpassingsregeling