Voor professionals

Certificering

Het register van VastgoedCert is verdeeld in drie specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en praktijktoets met succes te worden afgerond. Met de diploma’s voor de drie genoemde de onderdelen kan certificatie worden aangevraagd. Na certificering door HobéonSKO vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats.

Download hier het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie  voor inschrijving in één van onderstaande Kamers.

Klik hieronder voor de certificeringseisen van de diverse Kamers.

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Bedrijfsmatig Vastgoed

Het certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobonSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het  Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.
 • Aanvullend  Wonen (theorie en vaardigheden)
 • Aanvullende theorie Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 oktober 2019. Eventuele verdere verlenging volgt na nader onderzoek door HobéonSKO en instemming van het Centraal College van Deskundigen. Voor informatie over de periode na 1 oktober 2019 kan contact worden opgenomen met de opleidingsmanagers van de betreffende V&M-opleidingen.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven na juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een Reglement Vrijstellingen ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Landelijk Vastgoed

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Landelijk Vastgoed

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobéonSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). De voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in het examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt dit certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal HBO-instellingen* geeft bij Landelijke Vastgoed vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 oktober 2019. Eventuele verdere verlenging volgt na nader onderzoek door HobéonSKO en instemming van het Centraal College van Deskundigen. Voor informatie over de periode na 1 oktober 2019 kan contact worden opgenomen met de opleidingsmanagers van de betreffende V&M-opleidingen.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven ná juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Landelijk Vastgoed, zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RT (Register-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een Reglement Vrijstellingen ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd.

Kamer Wonen

Hoe certificeert u zich?

Certificeringseisen Wonen

Het reguliere certificeringstraject bestaat allereerst uit een algemene basistheorietoets die met succes dient te worden afgerond, gevolgd door een specialisatiegerichte theorietoets en een praktijktoets.
Met deze drie diploma’s kan certificatie worden aangevraagd. Voor certificering kan men zich opgeven met het  aanvraagformulier voor certificatie en registratie. HobéonSKO treedt op als Certificerende Instelling. Na goedkeuring van deze aanvraag door HobénSKO, volgt automatisch inschrijving in het register van VastgoedCert.

Examinering
Alle onderdelen uit het certificeringstraject worden geëxamineerd door een onafhankelijk examenbureau (SVMNIVO). Alle voorwaarden voor examinering zijn vastgelegd in dit examenreglement.

Certificatieprocedure
De certificatievoorwaarden voor de diverse Kamers staan beschreven in het  Certificatieschema Makelaars.
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van VastgoedCert onderhoudt het certificatieschema.

Gelijkwaardigheid HBO’s
De opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) van een aantal geaccrediteerde HBO-instellingen* geeft bij Wonen vrijstelling voor:

 • Basistheorie Taxateur o.z.
 • Aanvullend Wonen (theorie en vaardigheden)

HobéonSKO heeft vastgesteld dat het curriculum van deze opleidingen voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals VastgoedCert die stelt. Na instemming van het Centraal College van Deskundigen is vrijstelling gegeven tot 1 oktober 2019. Eventuele verdere verlenging volgt na nader onderzoek door HobéonSKO en instemming van het Centraal College van Deskundigen. Voor informatie over de periode na 1 oktober 2019 kan contact worden opgenomen met de opleidingsmanagers van de betreffende V&M-opleidingen.

*  Het betreft de onderstaande HBO-instellingen:

 • De Hanze Hogeschool, Groningen
 • De Fontys Hogeschool , Eindhoven
 • De Hogeschool Rotterdam (voor diploma’s afgegeven ná juli 2008)
 • Saxion, Enschede (voor diploma’s afgegeven na 1 juni 2012)

Gerelateerde document(en): 2011-criteria gelijkwaardigheidsaudit

Titel
Gecertificeerde woningmakelaars zijn met ingang van 1 januari 2016 gerechtigd om de titel RM (Register-Makelaar VastgoedCert) te voeren. De deskundigen in deze Kamer die nog een lopend certificaat hebben (startdatum 2 januari 2010-31 december 2015) zijn gerechtigd om tot het einde van de looptijd van dit certificaat de titel RMT (Register-Makelaar-Taxateur VastgoedCert) te voeren.

Vrijstelling
Vrijstelllingsverzoeken voor (delen van) de makelaarsopleiding dienen te worden gericht aan het Examenbureau SVMNIVO. Hiervoor is een  Reglement Vrijstellingen ontwikkeld alsmede een  aanvraagformulier  waarmee de vrijstelling kan worden aangevraagd. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief