Voor professionals

Hercertificering

De zin van hercertificering
Om ervoor te kunnen zorgen dat de kennis van gecertificeerden actueel blijft, is hercertificering elke vijf jaar verplicht gesteld. De vastgoedmarkt is immers continu in beweging en kennis veroudert.

Klik hier voor het  hercertificeringsoverzicht 2017.

Klik hieronder voor de hercertificeringseisen van de diverse Kamers.

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Wat moet u doen?
Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma. Voor de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed betekent dit het volgende.
In een certificeringsperiode (5 jaar) dient een ingeschrevene in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed de volgende onderdelen te volgen:

  • 2 cursusdagen Bedrijfsmatig Vastgoed per jaar (voor een periode van 4 jaar)
  • 1 pauzejaar

Voor de diverse cursusdagen wordt verwezen naar het  hercertificeringsoverzicht 2017.
Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd. Het pauzejaar mag echter niet in het laatste jaar van de certificeringsperiode worden opgenomen.

Zelf uw studievorm bepalen
U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:
– het volgen van twee cursusdagen bij een door VastgoedCert erkende opleider;
– door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO (klik hier voor het zelfstudietraject van SVMNIVO).
De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk.
Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen.

Syllabus
Met ingang van 2017 zal de syllabus door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Waar kunt u de cursusdagen volgen?
De cursusdagen Bedrijfsmatig Vastgoed zijn te volgen bij een van de volgende door VastgoedCert erkende opleidingsinstituten:

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuw certificaat?
Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (4 x 2 cursusdagen/toets), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.

Kamer Landelijk Vastgoed

Wat moet u doen?
Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma. Voor de Kamer Landelijk Vastgoed betekent dit het volgende.
In een certificeringsperiode (5 jaar) dient een ingeschrevene in de Kamer Landelijk Vastgoed de volgende onderdelen te volgen:

  • 2 cursusdagen Landelijk Vastgoed per jaar (voor een periode van 4 jaar)
  • 1 pauzejaar

Voor de diverse cursusdagen wordt verwezen naar het  hercertificeringsoverzicht 2017.
Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd. Het pauzejaar mag echter niet in het laatste jaar van de certificeringsperiode worden opgenomen.

Zelf uw studievorm bepalen
U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:
– het volgen van twee cursusdagen bij een door VastgoedCert erkende opleider;
– door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO (klik hier voor het zelfstudietraject van SVMNIVO).
De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk.
Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen.

Syllabus
Met ingang van 2017 zal de syllabus door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Waar kunt u de verplichte onderdelen volgen?
De cursusdagen Landelijk Vastgoed zijn te volgen bij een van de volgende door VastgoedCert erkende opleidingsinstituten:

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuw certificaat?
Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (4 x 2 cursusdagen/toets), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.

Kamer MA/MWB

Wat moet u doen?
Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma. Voor de Kamer MA/MWB betekent dit het volgende.
In een certificeringsperiode (5 jaar) dient een ingeschrevene in de Kamer MA/MWB de volgende onderdelen te volgen:

  • 2 cursusdagen MA/MWB per jaar (voor een periode van 4 jaar)
  • 1 pauzejaar

Voor de diverse cursusdagen wordt verwezen naar het  hercertificeringsoverzicht 2017.
Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd. Het pauzejaar mag echter niet in het laatste jaar van de certificeringsperiode worden opgenomen.

Zelf uw studievorm bepalen
U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:
– het volgen van een cursus (van 2 dagen) bij een door VastgoedCert erkende opleider (een halve cursus (1 dag) per jaar wordt niet geaccepteerd);
– door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO (klik hier voor het zelfstudietraject van SVMNIVO).
De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk.
Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen.

Syllabus
Met ingang van 2017 zal de syllabus door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Waar kunt u de verplichte onderdelen volgen?
De cursusdagen 2017 voor de Kamer MA/MWB worden op een later moment vastgesteld.

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuw certificaat?
Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (4 x 2 cursusdagen/toets), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.

Kamer Wonen

Wat moet u doen?
Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma. Voor de Kamer Wonen betekent dit het volgende.
In een certificeringsperiode (5 jaar) dient een ingeschrevene in de Kamer Wonen de volgende onderdelen te volgen:

  • 2 cursusdagen Wonen per jaar (voor een periode van 4 jaar)
  • 1 pauzejaar

Voor de diverse cursusdagen wordt verwezen naar het  hercertificeringsoverzicht 2017.
Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd. Het pauzejaar mag echter niet in het laatste jaar van de certificeringsperiode worden opgenomen.

Zelf uw studievorm bepalen
U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:
– het volgen van een cursus (van 2 dagen) bij een door VastgoedCert erkende opleider (een halve cursus (1 dag) per jaar wordt niet geaccepteerd);
– door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO (klik hier voor het zelfstudietraject van SVMNIVO).
De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk.
Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi als naslagwerk mee naar het examen worden genomen. Het is wel raadzaam om de syllabi voorafgaand aan de toets door te nemen.

Syllabus
Met ingang van 2017 zal de syllabus door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Waar kunt u de verplichte onderdelen volgen?
De cursusdagen Wonen zijn te volgen bij een van de volgende door VastgoedCert erkende opleidingsinstituten:

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuw certificaat?
Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (4 x 2 cursusdagen/toets), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief