Voor professionals

Hercertificering


Klik hier voor het  hercertificeringsoverzicht 2018

 

De zin van hercertificering

VastgoedCert werkt in overleg met de betrokken branchepartijen voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit, één van de belangrijkste doelstellingen van het register. Ook in 2018 zal hier weer aandacht aan worden besteed. De NVM heeft onlangs besloten de eigen PE-verplichting los te laten, aangezien ze dit voldoende geborgd ziet door de registers van VastgoedCert en het NRVT.

Hercertificeringsverplichting 2018

Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma (zie hiervoor het hercertificeringsoverzicht 2018 ). In een periode van 5 jaar (certificaat) zullen in totaal 48 punten (4 x 12 punten) dienen te worden gehaald. Er is nog steeds ruimte voor een pauzejaar.
Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, danwel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

De hercertificeringsverplichting voor 2018 ziet er als volgt uit:

Ingeschreven in 1 Kamer:  12 punten
– 3 punten: Niveaumeting (verplichte onderdeel)
– 3 punten: cursus Privacywetgeving (verplichte onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor de betreffende Kamer (facultatieve onderdeel)

Ingeschreven in 2 Kamers:  18 punten
– 3 punten: Niveaumeting (verplichte onderdeel)
– 3 punten: cursus Privacywetgeving (verplichte onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor Kamer 1 (facultatieve onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor Kamer 2 (facultatieve onderdeel)
wanneer een cursus is goedgekeurd voor zowel Kamer 1 als 2, zal deze automatisch voor beide Kamers het vermelde aantal punten opleveren.

Ingeschreven in 3 Kamers:  24 punten
– 3 punten: Niveaumeting (verplichte onderdeel)
– 3 punten: cursus Privacywetgeving (verplichte onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor Kamer 1 (facultatieve onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor Kamer 2 (facultatieve onderdeel)
– 6 punten: cursus(sen) naar keuze voor Kamer 3 (facultatieve onderdeel)
wanneer een cursus is goedgekeurd voor meerdere Kamers, zal deze automatisch voor alle betreffende Kamers het vermelde aantal punten opleveren.
Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, dan wel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

Invulling verplichte onderdeel

VastgoedCert legt vanaf volgend jaar de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de individuele makelaar. In 2018 zal binnen het verplichte deel van de hercertificering aan iedere makelaar gevraagd worden een kennisniveaumeting in te vullen. Hieraan zal een halve dag (3 punten) worden besteed. Hiermee wordt inzicht verkregen in de persoonlijke kennis en vaardigheden. Deze informatie is exclusief voor de individuele makelaar. Anderen krijgen deze informatie niet te zien. De geanonimiseerde informatie van alle makelaars tezamen geeft VastgoedCert daarnaast inzicht in de kennisonderdelen waaraan in de komende jaren aandacht moet worden besteed in de hercertificering.
Omdat de makelaar naast de individuele score ook die van het totaal te zien krijgt, wordt voor een ieder duidelijk welke competenties nog verder kunnen worden ontwikkeld en waaraan de komende jaren in cursussen aandacht kan worden besteed.
Hoewel deze kennisniveaumeting deel uitmaakt van het verplichte onderdeel, zijn hieraan verder geen consequenties verbonden. Het is dus geen examen. Kan, als gevolg van een pauzejaar, de niveaumeting in 2018 niet worden gedaan, dan kan dit ook nog in 2019.

Het tweede verplichte dagdeel betreft een cursus over de vernieuwde Privacywetgeving (3 punten). De beide dagdelen zullen via de reguliere opleidingsinstituten worden aangeboden. De kennisniveaumeting kan desgewenst ook worden afgelegd in een toetscentrum, of thuis, als e-learning module. Nadere informatie over deze laatste twee mogelijkheden bij SVMNIVO.

Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, dan wel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

Invulling facultatieve onderdeel

Per kamer dient er naast het verplichte onderdeel (6 punten) nog een cursusdag (6 punten) te worden gevolgd (facultatieve onderdeel). U vindt deze cursussen in het hercertificeringsoverzicht 2018. Per cursus wordt het aantal punten vermeld en voor welke Kamer(s) deze is/zijn goedgekeurd.

Inclusief de verplichte onderdelen levert u in 2018 de volgende inspanning:

  • bij inschrijving in een kamer: 12 punten
  • bij inschrijving in twee kamers: 18 punten
  • bij inschrijving in drie kamers: 24 punten

Let op: wanneer een cursus is goedgekeurd voor meerdere Kamers, zal deze automatisch voor alle betreffende Kamers het vermelde aantal punten opleveren.
Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, dan wel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

Hercertificering van 2 dagen naar 12 punten

Per jaar dient een ingeschreven makelaar twee dagen hercertificering te volgen. Daar verandert in 2018 niets aan. Tot nu toe werden deze twee dagen als 1 punt geregistreerd in de administratie van VastgoedCert. Met ingang van 1 januari 2018 zal dit veranderen in 12 punten per jaar. In het hercertificeringsoverzicht 2018 op de website zal bij iedere cursus het aantal te behalen punten worden aangegeven.

In een periode van 5 jaar (certificaat) zullen in totaal 48 punten (4 x 12 punten) dienen te worden gehaald. Er blijft nog steeds ruimte voor een pauzejaar. Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, danwel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

App ‘BijZijn’

Met ingang van 1 januari 2018 zal de registratie van cursussen plaatsvinden via de ontwikkelde app BijZijn. Het oude pasjessysteem komt hiermee te vervallen. Zodra een makelaar zich voor een cursus bij één van de opleiders inschrijft, ontvangt hij/zij een instructie voor het gebruik van de app. Het is belangrijk dat de app ruim voor aanvang van de cursus wordt gedownload op de smartphone. Het wachtwoord wordt toegestuurd, zodra de makelaar zich heeft geregistreerd voor een cursus. Na afloop van de cursus zal de aanwezigheid automatisch binnen korte tijd in de database van VastgoedCert worden geregistreerd. Dit is dan zichtbaar op de persoonlijke pagina in Mijn VastgoedCert. Wanneer de makelaar ook een inschrijving bij het NRVT heeft, kan dit in de app worden aangegeven. De in het kader van het NRVT vastgestelde cursussen zullen ook via dezelfde app BijZijn worden geregistreerd. De app is beschikbaar voor iOS en Android apparaten.

Pauzejaar

In een periode van 5 jaar (certificaat) is er één jaar ruimte voor een pauzejaar. Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd. Het pauzejaar mag echter niet in het laatste jaar van de certificeringsperiode worden opgenomen.

Waar kan ik de cursusdagen volgen?

Zelf uw studievorm bepalen

U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:

het volgen van een cursusdag bij een door VastgoedCert erkende opleider;

door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO.

De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk. Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen.

Syllabus

De eventuele syllabi zullen door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een nieuw certificaat?

Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (in totaal 48 punten), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.
Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, danwel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief