Voor professionals

Hercertificering oude stijl

Hercertificering Register-makelaar (oude stijl)

VastgoedCert werkt in overleg met de betrokken branchepartijen voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit, één van de belangrijkste doelstellingen van het RM-register. Ook in 2022 zal hier weer aandacht aan worden besteed.

De hercertificering ‘oude stijl’ is van toepassing op de makelaars die een certificaat hebben met een ingangsdatum vóór 1 januari 2020.

Klik hier voor het   hercertificeringsoverzicht 2022

Hercertificeringsverplichting 2022


Om bij VastgoedCert geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het hercertificeringsprogramma (zie hiervoor het hercertificeringsoverzicht 2022 ). In een periode van 5 jaar (certificaat) zullen in totaal 48 punten (4 x 12 punten) dienen te worden gehaald. Er is nog steeds ruimte voor een pauzejaar.
Met uitzondering van het pauzejaar dienen jaarlijks 6 punten met verplichte cursussen te worden behaald. Daarnaast kunnen facultatieve punten worden behaald, waarvoor een keuze kan worden gemaakt uit alle cursussen (dus ook de verplichte cursussen).
In een periode van 5 jaar dienen in totaal 48 punten te worden behaald (24 verplicht en 24 facultatief). Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal facultatieve punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, danwel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar. Dit geldt uiteraard niet voor de verplichte punten.

Wanneer een cursus is goedgekeurd voor meerdere Kamers, zal deze automatisch voor alle betreffende Kamers het vermelde aantal punten opleveren.

Leerdoelen hercertificering


Jaarlijks worden de toetstermen voor de hercertificering vastgelegd in een Leerdoelendocument. Deze actualiteiten worden vervolgens door de opleiders uitgewerkt in cursussen ten behoeve van het PE-puntentraject (oude stijl). Deze actualiteiten zullen daarna ook worden verwerkt in de Niveaumetingen Theorie (nieuwe stijl).

Leerdoelendocument 2022 Bedrijfsmatig Vastgoed
Leerdoelendocument 2022 Landelijk Vastgoed
Leerdoelendocument 2022 Wonen

Invulling verplichte onderdeel


Binnen de certificatieperiode (5 jaar) dienen in totaal 24 verplichte punten te worden behaald (naast de 24 facultatieve punten). Het is verplicht om ieder jaar, met uitzondering van het pauzejaar, minimaal 6 verplichte punten te behalen. Hiervoor kan jaarlijks een keuze worden gemaakt uit alle cursussen uit het hercertificeringsoverzicht. Per cursus wordt het aantal punten vermeld en voor welke Kamer(s) deze is/zijn goedgekeurd.

In een periode van 5 jaar dienen in totaal 48 punten te worden behaald (24 verplicht en 24 facultatief). Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Let op: wanneer een cursus is goedgekeurd voor meerdere Kamers, zal deze automatisch voor alle betreffende Kamers het vermelde aantal punten opleveren.

Invulling facultatieve onderdeel


Binnen de certificatieperiode (5 jaar) dienen in totaal 24 facultatieve punten te worden behaald (naast de 24 verplichte punten).  Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.
Hiervoor kan jaarlijks een keuze worden gemaakt uit alle cursussen uit het hercertificeringsoverzicht. Per cursus wordt het aantal punten vermeld en voor welke Kamer(s) deze is/zijn goedgekeurd.

In een periode van 5 jaar dienen in totaal 48 punten te worden behaald (24 verplicht en 24 facultatief).

Let op: wanneer een cursus is goedgekeurd voor meerdere Kamers, zal deze automatisch voor alle betreffende Kamers het vermelde aantal punten opleveren.

Niveaumeting 2018


VastgoedCert legt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de individuele makelaar. In 2018 is iedere makelaar gevraagd de Niveaumeting te volgen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de persoonlijke kennis en vaardigheden. Deze informatie is exclusief voor de individuele makelaar. Anderen krijgen deze informatie niet te zien. De geanonimiseerde informatie van alle makelaars tezamen geeft VastgoedCert daarnaast inzicht in de kennisonderdelen waaraan in de komende jaren aandacht moet worden besteed in de hercertificering.
Omdat de makelaar naast de individuele score ook die van het totaal te zien krijgt, wordt voor een ieder duidelijk welke competenties nog verder kunnen worden ontwikkeld en waaraan de komende jaren in cursussen aandacht kan worden besteed.

Hoewel deze kennisniveaumeting deel uitmaakt van het verplichte onderdeel, zijn hieraan verder geen consequenties verbonden. Het is dus geen examen.

Wanneer, als gevolg van een pauzejaar, de Niveaumeting in 2018 niet is gevolgd, kan dit alsnog in 2022 worden gedaan, naast de reguliere verplichting voor 2022.

App ‘BijZijn’


Met ingang van 1 januari 2018 vindt de registratie van cursussen plaats via de ontwikkelde app BijZijn. Het oude pasjessysteem komt hiermee te vervallen. Zodra een makelaar zich voor een cursus bij één van de opleiders inschrijft, ontvangt hij/zij een instructie voor het gebruik van de app. Het is belangrijk dat de app ruim voor aanvang van de cursus wordt gedownload op de smartphone. Het wachtwoord wordt toegestuurd, zodra de makelaar zich heeft geregistreerd voor een cursus. Na afloop van de cursus zal de aanwezigheid automatisch binnen korte tijd in de database van VastgoedCert worden geregistreerd. Dit is dan zichtbaar op de persoonlijke pagina in Mijn VastgoedCert. Wanneer de makelaar ook een inschrijving bij het NRVT heeft, kan dit in de app worden aangegeven. De in het kader van het NRVT vastgestelde cursussen zullen ook via dezelfde app BijZijn worden geregistreerd. De app is beschikbaar voor iOS en Android apparaten.

Pauzejaar


In een periode van 5 jaar (certificaat) is er één jaar ruimte voor een pauzejaar. Bij inschrijving in meerdere Kamers, kunnen de diverse pauzejaren verspreid over de certificeringstermijn worden ingepland, zodat niet elk jaar voor iedere Kamer onderdelen dienen te worden gevolgd.

Waar kan ik de cursusdagen volgen?

Zelf uw studievorm bepalen


U bepaalt zelf naar welke studievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt de onderdelen afleggen door:

. het volgen van een cursusdag bij een door VastgoedCert erkende opleider;

. door zelfstudie of e-learning via SVMNIVO.


De studievorm mag per onderdeel variëren. En wilt u tussentijds veranderen van studievorm dan is ook dat mogelijk. Wanneer u kiest voor een (schriftelijke) toets, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen.

Syllabus


De eventuele syllabi zullen door de opleiders worden verzorgd. U kunt gebruik maken van de daarin aanbevolen literatuur en het studiemateriaal. Indien gekozen wordt voor een (schriftelijke) toets in plaats van het volgen van een cursus, mogen de syllabi naar het examen worden meegenomen als naslagwerk. Wanneer u het milieu niet te veel wilt belasten, kunt u onderdelen van de syllabi printen en meenemen. Aangezien de vragen over de gehele stof gaan, inclusief de bijlagen, is het raadzaam voorafgaand aan de toets de syllabi door te nemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een nieuw certificaat?


Wanneer binnen de certificeringsperiode (5 jaar) is voldaan aan de hercertificeringseis (in totaal 48 punten), wordt het certificaat aan het einde van de periode automatisch verlengd voor opnieuw een periode van 5 jaar.
Per jaar (met uitzondering van het pauzejaar) dienen minimaal de 6 verplichte punten te worden behaald. Het kan dus voorkomen dat er in 1 jaar slechts 6 punten worden behaald en in het volgende jaar 18 punten. Binnen een periode van 5 jaar (certificaat) kan een aantal punten dus worden meegenomen naar een volgend jaar, danwel worden gecompenseerd voor een voorafgaand jaar.