NLQF-inschaling makelaarsdiploma

NLQF-inschaling makelaarsdiploma

In 2018 heeft VastgoedCert de actualisering van de eisen aan de makelaarsopleidingen en – in samenwerking met SVMNIVO – aan de aanpassing van de daarop gebaseerde examens en de diplomastructuur afgerond. De kenniselementen zijn geactualiseerd en toegevoegd zijn de bijbehorende vaardigheden en de mate van te tonen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Vervolgens is een verzoek gedaan om de kwalificaties waarop de nieuwe SVMNIVO-diploma’s Makelaar Wonen, Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en Makelaar Landelijk Vastgoed zijn gebaseerd in te schalen in het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF). Dit is de Nederlandse variant van het European Qualification Framework (EQF).

Op grond hiervan is recent de inschaling als volgt vastgesteld:

.  de kwalificatie Makelaar Wonen is ingeschaald in het NLQF op niveau 5;
.  de kwalificaties Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en Makelaar Landelijk Vastgoed zijn beide ingeschaald op NLQF-niveau 6.

Het NLQF geeft zicht op het niveau van afgeronde kwalificaties en laat zien wat het daarop gebaseerde diploma waard is. Het diploma dat na het succesvol afronden van een van de kwalificaties wordt uitgereikt is nationaal en internationaal qua niveau vergelijkbaar met het niveau van andere ingeschaalde kwalificaties.

Niveau 5 is vergelijkbaar met het niveau van Associate degree, niveau 6 is vergelijkbaar met het niveau van een bachelor opleiding. Overigens is deze inschaling uitsluitend een niveau-aanduiding en geeft het geen recht op het voeren van een titel die verbonden is aan een afgeronde volledige HBO-opleiding.

In onderstaande documenten treft u nadere informatie van de inschaling per Kamer:

Uitleg NLQF Bedrijfsmatig Vastgoed

Uitleg NLQF Landelijk Vastgoed

Uitleg NLQF Wonen