Waar ben je naar op zoek?

Vrijwaring

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting VastgoedCert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop, of daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen. Alle aangeboden informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Stichting VastgoedCert worden gewijzigd.

Bezoekers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Bezoekers van deze site dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Op willekeurige momenten kunnen op het internet storingen, fouten of vertragingen optreden. De Stichting VastgoedCert is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van de Stichting VastgoedCert of derden.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting VastgoedCert worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen eveneens van toepassing is op een gehele of gedeeltelijke bewerking daarvan.