Waar ben je naar op zoek?

Niveaumeting Vakvaardigheden

In jaar 3 van je nieuwe certificaat is het de bedoeling dat je de Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt. Zoals de naam al doet vermoeden worden hier de praktische vaardigheden van het makelaarsvak getoetst.

Heb je meerdere certificaten dan is het de bedoeling dat je voor ieder certificaat afzonderlijk de Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt.

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN

Dit onderdeel is een praktijkopdracht, waarbij je wordt gevraagd om een Verkoopprijsindicatie (VPI) (Kamer Wonen + LV) of een Broker’s Opinion of Value (BOV) (Kamers BV) te maken , inclusief een marketingplan.

Het eerste onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is een praktijkopdracht, waarbij je wordt gevraagd om een Verkoopprijsindicatie (VPI) te maken. Dit geldt voor de kamers Wonen en LV. Voor de kamer BV gaat het om een Brokers Opinion of Value (BOV). Zowel de VPI als de BOV betreffen een rapportage met betrekking tot de waarde van een pand, waarbij actuele, lokale en regionale omstandigheden worden meegenomen en doeltreffende marketingtools worden gekozen. De formats van VPI en BOV zijn onderaan deze pagina te vinden.

De VPI/BOV bestaat uit verschillende onderdelen:

 •  inleiding
 • gegevens van het betreffende pand
 • meetstaat
 • privaat- en publiekrechtelijke aspecten (juridische staat)
 • omschrijving van het gebruik en de omgeving
 • verwachte opbrengst
 • ontwikkelingen in de OG-markt
 • doelgroep en marketingplan
 • conclusie inclusief advies

Er zijn twee mogelijkheden waarop de VPI/BOV kan worden ingestoken:

 1. Je maakt een VPI/BOV over een pand uit je eigen portefeuille.
 2. Je ontvangt van examenbureau SVMNIVO de gegevens van een pand (3D-model, foto’s, de aanvraag voor de VPI/BOV, plattegronden, etc.) en plaatst deze woning fictief ergens in een agglomeratie, op een passende plek. Vervolgens vul je de VPI/BOV in alsof deze woning op die plek zou staan. Uiteraard zal daarbij een ‘standaard’ pand worden aangeleverd, die gemakkelijk te plaatsen is in elke agglomeratie.

De Niveaumeting Vakvaardigheden levert twee toetsresultaten op, één voor het onderdeel Praktische vaardigheden en één voor het onderdeel Sociaal-emotionele vaardigheden.

SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

De sociaal-emotionele vaardigheden worden op twee verschillende manieren getoetst:

 1. situatiebeoordelingstest: meest passende reactie/handelingswijze kiezen in de gegeven praktijksituaties
 2. gesprekssimulatie: het voeren van een gesprek met een digitale gesprekspartner

 

Situatiebeoordelingstest

Bij de ‘situatiebeoordelingstest’ is het de bedoeling dat je het meest passende antwoord kiest in conrete praktijksituaties. In dit onderdeel worden verschillende situaties voorgelegd waarop je moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten.
Er wordt bijvoorbeeld een aantal situaties voorgelegd, waarbij vier reacties gegeven kunnen worden. De reacties sleep je in een bepaalde volgorde, waarbij je de best passende reactie bovenaan zet. Deze wijze van toetsing staat bekend als de ‘Situational Judgement Test’ (situatie-beoordelingstest).

 

Gesprekssimulatie

Bij de ‘gesprekssimulatie’ voer je een gesprek met een digitale gesprekspartner over koop en verkoop van en/of advisering over onroerende zaken.

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

 • verkoop bestaande bouw
 • verkoop nieuwbouw
 • aankoop
 • (ver)huur en/of
 • onderhandeling

Het gesprek zal plaatsvinden via een gespreksimulatie, met behulp van het speciaal hiervoor ontwikkelde programma DialogueTrainer. In dit programma krijg je een digitale gesprekspartner te zien, waarmee je het gesprek gaat voeren. Tijdens het gesprek krijg je verschillende reacties te zien, waaruit je kan kiezen om het gesprek verder te laten verlopen. De keuze voor een reactie bepaalt het vervolgverloop van het gesprek.

Beide testen mag je thuis uitvoeren onder digitaal toezicht via het systeem ProctorExam.

De Niveaumeting Vakvaardigheden levert twee toetsresultaten op, één voor het onderdeel Praktische vaardigheden en één voor het onderdeel Sociaal-emotionele vaardigheden.

De Niveaumeting Vakvaardigheden bestaat uit twee onderdelen

Wat kan ik verwachten van de gesprekssimulatie?

Klik hier voor een korte impressie van een gesprek met een digitale gesprekspartner.

Waarom digitale gesprekssimulaties?

Digitale gesprekssimulatie is een moderne examenvorm met nieuwe mogelijkheden en praktische voordelen. Het systeem geeft de mogelijkheid om handelen in verschillende soorten gesprekssituaties te toetsen, waarbij het ook mogelijk is om aan de gesprekspartner intonatie en emoties mee te geven. De gehanteerde software is ontwikkeld binnen de wetenschappelijke wereld en wordt inmiddels veel gebruikt in het veld van opleiden en toetsen. Vanuit onderzoek is gebleken dat gespreksvoering in de simulatie een sterke relatie vertoont met gespreksvoering in het ‘echte leven’. Zo roepen de simulaties bij deelnemers daadwerkelijke emoties op en gekozen handelingsopties hebben daadwerkelijk een relatie met het handelen van de deelnemer in de beroepspraktijk.

Middels de gespreksimulatie kan een grote hoeveelheid kandidaten een examen afnemen gericht op gespreksvaardigheden, zonder hiervoor te reizen en een grote (tijds)investering te leveren. Het gestandaardiseerde examen zorgt dat de kandidaten volledig objectief en gestandaardiseerd worden benaderd en beoordeeld volgens vooraf opgestelde gespreksflow, beoordelingsmodel en scoring. Resultaten zijn direct zichtbaar voor de kandidaat.

Welke situaties kan ik verwachten bij de gesprekssimulatie?

Het derde onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is het reactie geven op concrete praktijksituaties. In dit onderdeel worden verschillende situaties voorgelegd waarop men moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten. Er worden bijvoorbeeld een aantal situaties voorgelegd, waarbij vier reacties staan gegeven. De reacties sleept men in een volgorde, waarbij men de best passende reactie bovenaan zet. Deze wijze van toetsing staat bekend als de ‘Situational Judgement Test’ (situatie-beoordelingstest).

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Vakvaardigheden niet met voldoende resultaat afleg?

Scoor je op alle onderdelen van de Niveaumeting Vakvaardigheden boven de vastgestelde cesuur, dan heb je voldaan aan je hercertificering voor het derde jaar van je certificatieperiode. Je hebt dan geen PE-verplichting meer.
Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijg je daarvoor een Bindend StudieAdvies (BSA). Dit advies dien je in de loop van de jaren 4 en 5 van je certificatieperiode op te volgen. Heb je dit gedaan, dan heb je aan je hercertificering voldaan.

Wanneer je geen Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt of je volgt je Bindend StudieAdvies niet op, dan word je tijdelijk uit het VastgoedCert-register uitgeschreven. Dit kan je herstellen door het afleggen van een assessment.

Je mag de Niveaumeting Vakvaardigheden in het betreffende jaar meerdere keren afleggen. Het hoogste resultaat per module telt. Als het jaar voorbij is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij.

Hoe en waar kan ik me aanmelden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

U kunt zich inschrijven voor de Niveaumeting Vakvaardigheden via SVMNIVO. Ga naar Webshop en selecteer de Niveaumeting Vakvaardigheden Register- Makelaar (Wonen/BV/LV) en doorloop het proces. Na de betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de inloggegevens om toegang te krijgen tot de examenomgeving.

Inloggen op de examenomgeving:
• Log in op examenomgeving.svmnivo.nl
• Klik op Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar in het cursusoverzicht.
• Klik op het tabblad Algemene informatie.
• Er verschijnen een aantal documenten, waaronder het Handboek NV en het Leerdoelendocument NV.
• SVMNIVO adviseert u om de documenten te lezen voordat u start met het eerste onderdeel van de niveaumeting.

Leg je de Praktische Vaardigheden gelijk af met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Nee, eerst dient de Praktijkopdracht afgerond te worden. Dat is dus de VPI of BOV, afhankelijk van de Werkkamer waar men staat ingeschreven. Na de inschrijving moet de VPI of BOV binnen 2 maanden worden afgerond en geuploaded in de examenomgeving van SVMNIVO. Als dat is afgerond kan onderdeel twee worden opgepakt, de Sociaal-emotionele Vaardigheden.

Kan ik even pauzeren tijdens het afleggen van de Sociaal-emotionele Vaardigheden van de Niveaumeting Vakvaardigheden

Nee, dat kan niet. Een tussentijdse pauze is niet mogelijk bij het maken van de onderdelen Situatie Beoordelingstest en de Gesprekssimulatie. Houd hier rekening mee met het inplannen van de Niveaumeting Vakvaardigheden.

Zijn er ook proeftoetsen/voorbeeldvragen om van tevoren te kunnen oefenen met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Ja, dat kan. Speciaal daarvoor is er een zogenaamde Pre-Niveaumeting Vakvaardigheden ontwikkeld. Deze is eveneens te boeken via SVMNIVO. De voorbeeldvragen kunt u vinden op deze pagina van SVMNIVO.

Waarom moet ik het ProctorExam programma downloaden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

De Niveaumeting Vakvaardigheden kan ‘gewoon’ thuis of op het werk worden afgelegd. Echter, er dient dan wel een digitale controle te zijn op de persoon die de Niveaumeting Vakvaardigheden aflegt. Deze controle regelt SVMNIVO via het programma ProctorExam. Als er onoverkomelijke problemen zijn met deze wijze van meten is het ook mogelijk om de Niveaumeting Vakvaardigheden af te leggen op een toetslocatie van SVMNIVO. Indien u dit wenst, kunt u dit aangeven bij SVMNIVO door te mailen naar: info@svmnivo.nl.

Waarom wordt er bij de Niveaumeting Vakvaardigheden gebruik gemaakt van een animatiepoppetje?

Het meten van vakvaardigheden kan op een aantal manieren plaatsvinden. Het beste is dat te doen via een persoonlijk assessment. Als we daarvoor gekozen hadden was de prijs van de Niveaumeting Vakvaardigheden echter wel een veelvoud geweest van de huidige prijs. Omdat er in onderwijsland steeds vaker met animaties en computerprogramma’s wordt gewerkt is dit ook zo voor de Niveaumeting Vakvaardigheden ontwikkeld. We gaan dus ook wel mee met de tijd. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen deze manier van meten, is het mogelijk om bij SVMNIVO een assessment te boeken voor de Niveaumeting Vakvaardigheden. Dat zal echter wel een hogere prijs met zich brengen.

Bij de verkoopprijsindicatie (VPI) bij de Werkkamers Wonen en LV (en bij de Brokers Opinion of Value (BOV) bij de Werkamer BV) dient er een marketingplan gemaakt te worden. Wat is precies de bedoeling daarvan?

De VPI is een waardeindicatie die een makelaar in opdracht van een klant afgeeft over een bepaald onroerend goed. Dit is nadrukkelijk geen taxatie. Daar waar een taxateur zich alleen op feiten mag baseren, kan de makelaar in een VPI (of BOV) meer elementen toevoegen om de waarde te bepalen. Denk hierbij aan kansen en/of bedreigingen rondom het specifieke onroerende goed. Op dit onderdeel wordt dus de meerwaarde van de makelaar gemeten. Een voorbeeld van en VPI (en BOV) vindt u bij de ‘handige documenten’.

Veelgestelde vragen

Instructie installatie ProctorExam