Niveaumeting Theorie

Niveaumeting Theorie: wat kunt u verwachten?

De Niveaumeting Theorie is opgebouwd uit 2 modules:

  1. Niveaumeting Theorie – Basis
    • Bouwkunde
    • Rechten
    • Financiën (inclusief Vastgoedeconomie en Fiscaliteiten)
  2. Niveaumeting Theorie – Specialisatie (BV, LV en/of Wonen)
    • Specialisatie per kamer (praktijkleer + actualiteiten)

LET OP: iedere kandidaat dient de module ‘Basis’ af te leggen én de module ‘Specialisatie’ per kamer (Wonen, BV of LV). Bij twee certificaten (bijvoorbeeld Wonen + BV) dienen dus de modules Basis + Wonen + BV te worden afgelegd en bij drie certificaten de modules Basis + Wonen + BV + LV.


Niveaumeting Theorie – Basis

De onderdelen Bouwkunde, Rechten en Financiën hebben betrekking op de Basistheorie Vastgoeddeskundige en zijn verwerkt in de ‘Niveaumeting Theorie – Basis’.

Deze module behelst in totaal 45 vragen (15 per module), waarvoor de kandidaat 90 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden.
Per module dient minimaal 55% score te worden behaald.

Niveaumeting Theorie – Specialisatie

Module 2, de Niveaumeting Theorie – Specialisatie, heeft betrekking op de praktijkleer en op de bijbehorende actualiteiten van de laatste vier jaar met betrekking tot Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen, afhankelijk van in welke kamer u bent ingeschreven.

De Niveaumeting Theorie – Specialisatie (BV, LV en/of Wonen) behelst 15 vragen over de praktijkleer en 15 vragen over de actualiteiten van de afgelopen vier jaar van de betreffende kamer. Hiervoor heeft men 45 minuten de tijd. Het resultaat van beide onderdelen (praktijkleer en actualiteiten) wordt gemiddeld. Vervolgens dient ook daarvoor een score van minimaal 55% te worden behaald.

Voor alle onderdelen (Bouwkunde, Rechten, Financiën en de Specialisatie) afzonderlijk moet dus minimaal 55% worden gescoord.
Wanneer de score van één of meerdere onderdelen lager is dan 55%, dan wordt de gecertificeerde voor die onderdelen/dat onderdeel een Bindend Studie Advies (BSA) opgelegd. Per onderdeel waarvoor onvoldoende is gescoord, dient één cursusdag (2 dagdelen) te worden bijgewoond. De gecertificeerde heeft twee kalenderjaren de tijd om dit advies op te volgen (jaar 2 en 3 van een certificatieperiode). De Niveaumeting Theorie (basis + specialisatie) dient in jaar 1 van een certificatieperiode te worden afgelegd.


Wat is de inhoud van de Niveaumeting Theorie?

Op welke manier worden de vragen van de Niveaumeting Theorie gesteld?

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Theorie niet met voldoende resultaat afleg?

Hoe en waar kan ik me aanmelden voor de Niveaumeting Theorie?