Nieuws

Informatiebulletin februari 2020 – A-RMT en K-RMT-registers nu ook onder de vleugels van VastgoedCert

A-RMT en K-RMT-registers nu ook onder de vleugels van VastgoedCert

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de registers voor assistent-makelaar (A-RMT) en kandidaat-makelaar (K-RMT) door VastgoedCert overgenomen van examenbureau SVMNIVO. Als gevolg hiervan is één loket ontstaan. “Dit is heel efficiënt voor makelaars en makelaarskantoren, omdat de registers A-RMT en K-RMT gezien kunnen worden als voorloopregisters op het RM-register van VastgoedCert”, volgens Leijn de Wolf, voorzitter van VastgoedCert.

Per 1 januari 2020 beheert VastgoedCert niet alleen het register voor de makelaar, maar ook die van de A-RMT en K-RMT. “De afgelopen acht jaar heeft SVMNIVO de registers A-RMT en K-RMT stevig op de kaart van makelend Nederland gezet”, vertelt De Wolf. Een groep van ongeveer 3000 vastgoeddeskundigen kan hierdoor aantoonbaar laten zien dat zij over de benodigde kennis en kunde beschikken. “Een exameninstelling is echter niet de meest vanzelfsprekende plek om registers onder te brengen”, aldus de Wolf. “Gezien haar taakstelling en opdracht vanuit de branche, is VastgoedCert de aangewezen partij om het geheel van makelaarsregisters te beheren.”

Om deze reden is gezamenlijk besloten de registers A-RMT en K-RMT bij VastgoedCert onder te brengen. Deze overdracht sluit goed aan bij de strategie van VastgoedCert om voor alle opleidingsniveaus en specialismen hét onafhankelijke en branchebrede platform te zijn voor de certificatie en registratie van makelaars.

Eén loket voor alle makelaars
Door de registers A-RMT en K-RMT onder te brengen bij VastgoedCert, ontstaat er één loket voor alle gecertificeerde makelaars. Dit is voor makelaarskantoren en makelaars (in spe) heel efficiënt. De Wolf: “De registers A-RMT en K-RMT kunnen namelijk gezien worden als voorloopregisters op het RM-register van VastgoedCert. Het zijn als het ware kweekvijvers voor de aankomende generatie makelaars.” Een assistent-makelaar (A-RMT) kan op een eenvoudige manier zien wat er (aanvullend) nodig is om kandidaat-makelaar (K-RMT) te worden, en wat er vervolgens gedaan moet worden om door te stromen naar RM-makelaar. Ook de route naar het NRVT-register (RT-taxateur) zal hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat A-RMT en K-RMT persoonlijke kwalificaties betreffen. Het zijn zelfstandige vakmatige diploma-aanduidingen. Het is dus niet noodzakelijk om door te stromen naar het RM-register. Men kan er ook voor kiezen om A-RMT of K-RMT te blijven.

Meer informatie
De registers A-RMT en K-RMT zijn te raadplegen op de website van VastgoedCert onder ‘Vind een prof’. Op de website van VastgoedCert is tevens meer informatie over A-RMT en K-RMT te vinden.

De komende twee jaar zal examenbureau SVMNIVO de opzet en herregistratie van de A-RMT- en K-RMT-registers blijven verzorgen. Pas vanaf januari 2022 neemt VastgoedCert deze uitvoering over. Vanaf dat moment zal worden overgegaan op een vernieuwd hercertificeringsstelsel dat in lijn ligt met dat van het RM-register van VastgoedCert. Mocht u tot die tijd vragen hebben over de A-RMT- en K-RMT-registers, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van SVMNIVO (via 030-6023060 of info@svmnivo.nl).