Nieuws

Nieuwe systeem van niveaumetingen peilt kennis en vakbekwaamheid van makelaars

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert gaat met ingang van 1 januari 2020 veranderen. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen. “Ze kunnen hiermee op een betrekkelijk eenvoudige wijze aan hun hercertificeringsvereisten voldoen”, aldus Leijn de Wolf, voorzitter van VastgoedCert.

De nieuwe systematiek geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten aan een nieuwe vijfjarige certificatieperiode. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar zullen alle makelaars bij de start van een nieuwe certificatieperiode overgaan op het nieuwe systeem.

In eerste instantie gaat het om een groep van 665 makelaars. In plaats van het halen van Permanente Educatie (PE)-punten zullen zij tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen: een niveaumeting Theorie in jaar 1 en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met goed succes afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject.

Sneller, efficiënter en goedkoper
Het nieuwe systeem pakt hiermee voor de meeste makelaars sneller, efficiënter en goedkoper uit. Wie op bepaalde onderdelen onvoldoende scoort, krijgt een gericht bindend studieadvies. “VastgoedCert helpt hen door middel van de niveaumetingen de kennislacunes op te sporen om deze vervolgens te verbeteren. Omdat makelaars opleidingen zullen volgen die hen helpen hun kennis te vergroten, zullen zij ervaren dat de opleidingen beter passen bij hun kennisbehoefte”, legt de Wolf uit.

Wordt het studieadvies opgevolgd, dan is dat voldoende voor hercertificering. Makelaars die de niveaumetingen niet afleggen of het studieadvies niet opvolgen, zullen (tijdelijk) uitgeschreven worden uit het VastgoedCert-register. Zij kunnen dit nog wel ‘repareren’ door middel van het afleggen van een assessment.

Actuele kennis
De niveaumetingen hebben niet alleen betrekking op bestaande kennis en vaardigheden, maar zullen juist ook inspelen op actuele ontwikkelingen. De Wolf: “De maatschappij is in ontwikkeling, en de makelaardij kan niet achterblijven. Met de niveaumetingen kunnen we toetsen op actuele kennis, en zodoende peilen of makelaars ook echt bijblijven in hun vak. Zo krijgt onze certificering meer waarde voor de buitenwereld. Makelaars kunnen de klant laten zien dat zij daadwerkelijk zijn getoetst op hun actuele vakkennis en bekwaamheid.”

Verhogen van kwaliteit
VastgoedCert verandert haar hercertificeringsmethode om de kwaliteit van de makelaardij in Nederland te verhogen. De Wolf: “Er was veel kritiek op het bestaande systeem van verplicht cursussen volgen, waarbij alleen werd gecontroleerd op aanwezigheid. Voor de makelaars die up-to-date zijn, bespaart de nieuwe methode tijd en geld, en misschien ook wel frustratie. Zij hoeven straks niet meer verplicht cursussen te volgen terwijl zij de stof al beheersen.”

Met deze vernieuwing van de hercertificering sluit VastgoedCert bovendien meer aan bij de internationale eisen voor persoonscertificering van de ISO-norm 17024. Deze norm vereist het blijvend aantonen van vakbekwaamheid door middel van (schriftelijke) toetsing.

 

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief