Nieuws

Registratie van de cursussen via de app ‘BijZijn’

Met ingang van 1 januari 2018 zal de registratie van cursussen plaatsvinden via de ontwikkelde app BijZijn. Het oude pasjessysteem komt hiermee te vervallen. Zodra een makelaar zich voor een cursus bij één van de opleiders inschrijft, ontvangt hij/zij een instructie voor het gebruik van de app. Het is belangrijk dat de app ruim voor aanvang wordt gedownload op de smartphone. Het wachtwoord wordt vooraf toegestuurd, zodra de makelaar zich heeft geregistreerd voor een cursus. Na afloop van de cursus zal de aanwezigheid automatisch binnen korte tijd in de database van VastgoedCert worden geregistreerd. Dit is dan zichtbaar op de persoonlijke pagina in Mijn VastgoedCert. Wanneer de makelaar ook een inschrijving bij het NRVT heeft, kan dit in de app worden aangegeven. De in het kader van het NRVT vastgestelde cursussen zullen ook via dezelfde app BijZijn worden geregistreerd. De app is beschikbaar voor iOS en Android apparaten.

Hercertificering verandert van 2 dagen in 12 punten

Per jaar dient een ingeschreven makelaar twee dagen hercertificering te volgen. Daar verandert volgend jaar niets aan. Tot nu toe werden deze twee dagen als 1 punt geregistreerd in de administratie van VastgoedCert. Met ingang van 1 januari 2018 zal dit veranderen in 12 punten per jaar. In het hercertificeringsoverzicht 2018 op de website (wordt binnenkort geplaatst) zal bij iedere cursus het aantal te behalen punten worden aangegeven.

In een periode van 5 jaar (certificaat) zullen in totaal 48 punten (4 x 12 punten) dienen te worden gehaald. Er blijft nog steeds ruimte voor een pauzejaar.

Hercertificering 2018

VastgoedCert werkt in overleg met de betrokken branchepartijen voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit, één van de belangrijkste doelstellingen van het register. Ook in 2018 zal hier weer aandacht aan worden besteed. De NVM heeft onlangs besloten de eigen PE-verplichting los te laten, aangezien ze dit voldoende geborgd ziet door de registers van VastgoedCert en het NRVT.

Invulling verplichte onderdeel

VastgoedCert legt vanaf volgend jaar de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de individuele makelaar. In 2018 zal binnen het verplichte deel van de hercertificering aan iedere makelaar gevraagd worden een kennisniveaumeting in te vullen. Hieraan zal een halve dag (3 punten) worden besteed. Hiermee wordt inzicht verkregen in de persoonlijke kennis en vaardigheden. Deze informatie is exclusief voor de individuele makelaar. Anderen krijgen deze informatie niet te zien. De geanonimiseerde informatie van alle makelaars tezamen geeft VastgoedCert daarnaast inzicht in de kennisonderdelen waaraan in de komende jaren aandacht moet worden besteed in de hercertificering.
Omdat de makelaar naast de individuele score ook die van het totaal te zien krijgt, wordt voor een ieder duidelijk welke competenties nog verder kunnen worden ontwikkeld en waaraan de komende jaren in cursussen aandacht kan worden besteed.
Hoewel deze kennisniveaumeting deel uitmaakt van het verplichte onderdeel, zijn hieraan verder geen consequenties verbonden. Het is dus geen examen. Kan, als gevolg van een pauzejaar, de niveaumeting in 2018 niet worden gedaan, dan kan dit ook nog in 2019.
Het tweede verplichte dagdeel betreft een cursus over de vernieuwde Privacywetgeving (3 punten). De beide dagdelen zullen via de reguliere opleidingsinstituten worden aangeboden. De kennisniveaumeting kan desgewenst ook worden afgelegd in een toetscentrum, of thuis, als e-learning module. Nadere informatie over deze laatste twee mogelijkheden bij SVMNIVO.

Invulling vrije onderdeel

Per kamer dient er daarnaast nog een cursusdag (6 punten) te worden gevolgd (keuzemogelijkheid). U kunt hiervoor kiezen uit een uitgebreid aanbod, dat te vinden is op de website van VastgoedCert. Per cursus wordt het aantal punten vermeld.
Inclusief de verplichte onderdelen levert u in 2018 de volgende inspanning:

  • – bij inschrijving in een kamer: 12 punten
  • – bij inschrijving in twee kamers: 18 punten
  • – bij inschrijving in drie kamers: 24 punten

Let op: er zijn ook cursussen die voor meerdere kamers gelden.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief