Nieuws

Nieuws

Anne-Marie Rakhorst en Dirk Brounen in VG Visie Wintergasten

‘Een makelaar kan veel toevoegen in de samenleving en in de transities waar we met elkaar voor staan’

Bekijk hier het hele artikel van VG Visie Wintergasten!

Anne-Marie Rakhorst nieuwe bestuursvoorzitter VastgoedCert

Anne-Marie Rakhorst benoemd tot bestuursvoorzitter VastgoedCert

Anne-Marie Rakhorst is per 21 oktober 2021 benoemd tot voorzitter van het Bestuur van de Stichting VastgoedCert, het instituut dat makelaars in onroerende zaken certificeert en registreert op basis van hun vaktechnische bekwaamheid. Anne-Marie Rakhorst zet als ondernemer, investeerder en publicist mensen in beweging richting een duurzame economie en leefomgeving. Ze is oprichter en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl en stond twintig jaar aan het roer van het succesvolle Ingenieursbureau Search.

Rakhorst: “Ik streef naar een samenleving waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is, op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Waar iedereen de kennis, vaardigheden en drijfveren heeft om duurzaam te handelen in al zijn of haar rollen. De professionals die zijn aangesloten bij VastgoedCert kunnen een enorme positieve invloed uitoefenen op de complexe transities die nu gaande zijn. Iedereen wil een veilig, betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd, of dat nu in de werk- of in de privé-omgeving is. Ik kijk ernaar uit om mijn passie, ervaring en netwerk in te mogen zetten om hieraan bij te dragen.”

Gezien de huidige vastgoedmarkt is een stevig onafhankelijk keurmerk harder nodig dan ooit. VastgoedCert heeft de ambitie om daarin het verschil te maken en de kwaliteit en de integriteit van de makelaar op een (nog) hoger plan te brengen. Ook liggen er genoeg uitdagingen te wachten, zoals de (woning)nieuwbouwopgave, de verdere verduurzaming van het vastgoed, het toepassen van nieuwe technologieën en het gebruik van big data. Deze ontwikkelingen liggen meer in het werkveld van de makelaar dan menigeen soms denkt. De komst van Anne-Marie als voorzitter zal helpen VastgoedCert steviger te positioneren in de vastgoedmarkt, de kwaliteit van makelaars te vergroten en de strategie naar de toekomst kracht bij te zetten.

Over VastgoedCert

VastgoedCert heeft zich de afgelopen 17 jaar een positie verworven als onafhankelijk keurmerk van vakbekwaamheid in de vastgoedbranche, en is niet meer weg te denken uit de makelaardij.

VastgoedCert telt momenteel circa 10.000 inschrijvingen van makelaars die hun vakbekwaamheid hebben bewezen door opleiding en ervaring en deze aantoonbaar bijhouden door permanente educatie. Naast de Register-makelaars (RM) in de specialisaties Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen zijn ook Kandidaat- en Assistent-makelaars (K-RMT en A-RMT) ingeschreven bij VastgoedCert.

Stichting VastgoedCert is in 2004 ontstaan als reactie op de afschaffing van de wettelijke titelbescherming in de makelaardij. Sindsdien is VastgoedCert doorgegroeid tot hét vakkundige instituut dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars onroerend goed op basis van vakbekwaamheid.


Norm voor keuring woning geüpdatet

Norm voor keuring bouwtechnische staat van een woning geüpdatet en wordt binnenkort gepubliceerd

De norm voor keuring bouwtechnische staat van een woning (NTA 8060) is geüpdatet en wordt binnenkort gepubliceerd. Ook VastgoedCert is betrokken geweest bij deze update. In de norm NTA 8060:2021 staan regels voor de visuele beoordeling van een woning. Belangrijk onderdeel is de verplichte opnamelijst van minimaal te beoordelen onderdelen. Met de publicatie van NTA 8060 kunnen inspectiebureaus de kwaliteit van bouwtechnische keuringen verbeteren. NTA 8060 voorziet ook in alle informatie die nodig is voor het bouwkundig deel van een taxatie en voor de aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Artikel NEN

Convenant verduurzaming brengt koopketen gezamenlijk in beweging

Convenant verduurzaming brengt koopketen gezamenlijk in beweging: “Met dezelfde mond naar buiten treden”

Om het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland goed van de grond te krijgen, is het belangrijk dat de hele koopketen aan boord is. Van taxateurs en hypotheekadviseurs tot energiedeskundigen. Het Convenant verduurzaming in de koopketen brengt al deze partijen bij elkaar. Wat heeft dit convenant teweeggebracht bij de verschillende partijen in de maanden na de lancering?

Eind 2021 sloegen zeventien organisaties de handen ineen om huizenkopers beter te informeren en adviseren over het verduurzamen van hun woning. Het convenant moet door het maken van concrete afspraken een verandering in de koopketen tot stand brengen. We spraken Ted Bergholtz (makelaar), Lex Schreuder (hypotheekadviseur) en Isabelle Sternheim (voorzitter branchevereniging van energieadviseurs) over de effecten van het convenant voor hen.

De klant op weg helpen

Ted Bergholtz is makelaar bij April Makelaars en lid van de NVM. Al voor de ondertekening van het convenant stimuleerde hij zijn klanten om met verduurzaming aan de slag te gaan door hen te informeren via zijn eigen website. Samen met een energieadviseur, een hypotheekverstrekker en een architect geeft hij advies over het CO2-neutraal maken van woningen: “We helpen de klant op weg met een plan waarmee hij vervolgens iedere installateur van Nederland kan benaderen. De eerste mensen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt en we krijgen leuke reacties.”

Hét moment voor verduurzaming

Ook Lex Schreuder, werkzaam bij De Hypotheekshop en lid van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), ziet de meerwaarde in van goed verduurzamingsadvies aan klanten. “Het moment dat mensen met de financiering van hun woning bezig zijn, is hét moment om verduurzaming beet te pakken. Het is een actueel onderwerp en mensen staan ervoor open dat je erover begint.” Voor adviezen over verduurzaming werkt De Hypotheekshop samen met energiebesparingsadviseurs: “Zij leveren een heel concreet en laagdrempelig advies, met onder andere duurzaamheidsmaatregelen en de bijbehorende kosten en opbrengsten. Zo wordt verduurzamen minder een ver-van-je-bed-show voor kopers.”

Energieadviseurs inschakelen

De meerwaarde van het convenant zit voornamelijk in de samenwerking met andere ketenpartijen, stelt Isabelle Sternheim, voorzitter van de Federatie van energiedeskundigen, -engineers en -consultants (FedEC). Het adviseren en begeleiden van woningeigenaren op het gebied van duurzaamheid is de core business van de federatie. Voor Sternheim is het belangrijk dat de partijen uit het convenant gekwalificeerde, onafhankelijke energieadviseurs inschakelen. Ze vult aan: “Daarbij is het enorm belangrijk er naar het totale pakket van verduurzaming wordt gekeken en niet alleen naar enkele maatregelen.”

Kruisbestuiving tussen de ketenpartijen

“We willen de andere partijen graag leren kennen”, zegt Sternheim. “We hopen dat er een soort kruisbestuiving ontstaat, en dat we samen een eenduidige boodschap naar de consument uitdragen.” Daarnaast zorgt het convenant dat er centraal overleg plaatsvindt over de energietransitie. “Er zijn zo veel partijen met die transitie bezig. Via het convenant komen die spelers in de markt samen en leren ze elkaar kennen. Daarnaast faciliteert het de communicatie tussen de overheid en de marktpartijen. Zo leert de overheid wat er allemaal speelt en kan zij eventueel bijsturen of ondersteunen.”

Professionaleringsslag

De ketenpartijen merken ook dat het convenant zorgt voor een professionaliseringsslag in de koopketen. Zo zijn er nieuwe eisen voor energieadviseurs, het energielabel, het taxatierapport, taxateurs en hypotheekverstrekkers. Daarin is er meer aandacht voor verduurzaming dan voorheen, zodat de koper hier goed over geïnformeerd kan worden. Allerlei ketenpartijen zijn door het convenant ook heel concreet bezig met duurzame producten, voegt Schreuder toe. “Zo ontstaat er nieuw gereedschap om mee te werken. Banken hebben bijvoorbeeld maatwerkoplossingen gemaakt die wij inzetten voor onze klanten. Die oplossingen zijn een indirect effect van het convenant, denk ik. Nu is het zaak dat adviseurs die gereedschappen ook weten te vinden.”

Keten in beweging

Volgens Bergholtz komt duurzaamheid mede door het convenant steeds breder onder de aandacht. “Alle schakels in de koopketen moeten er iets van vinden en moeten er iets over melden”, legt hij uit. “Als wij dat allemaal blijven doen, dan komt de boodschap vanzelf bij de consument terecht. Zo komt de hele keten in beweging.” Die consument of koper is al steeds vaker zelf met duurzaamheid bezig, merken de partijen op. Zo zijn er volgens Schreuder steeds meer kopers die bij het aanvragen van een hypotheek al uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar verduurzaming. In veel gevallen zetten zij hiervoor ook al een ruim budget opzij. “Andere kopers kaarten verduurzaming aan, maar weten nog niet zo goed hoe ze het moeten aanpakken. Ook dat is een toenemend aantal. Alles komt dus in een stroomverstelling. Het gaat in de toekomst vanzelfsprekend worden dat de koper en aanbieder actief over verduurzaming beginnen.”

Niet de eerste prioriteit

Ondanks deze stroomversnelling heeft verduurzaming in de huidige markt vaak niet de eerste prioriteit, aldus Bergholtz. “Kopers zijn in deze woningmarkt al heel blij zijn als ze überhaupt een woning vinden”, vertelt hij op basis van zijn ervaringen als makelaar. “Men begint wel over duurzaamheid, maar het is niet van doorslaggevend belang. De eerste prioriteit is een woning te bemachtigen, en verduurzamen is dan een volgende stap.” Om kopers vervolgens aan te zetten tot een investering in duurzaamheid is het volgens Bergholtz nuttig om de voor- en nadelen ervan heel concreet te maken. Dit kan je onder andere doen door uit te rekenen hoe hun cost of ownership verandert als ze verduurzamen. De lagere kosten bij verduurzaming dekken dan vaak een groot deel van de maatregelen. “Het levert bovendien beter comfort op in huis. Daarnaast kan en moet je niet alles in terugverdientijd willen rekenen. Niemand heeft het bijvoorbeeld over de terugverdientijd van een keuken of badkamer.”

“Zodra we de hele keten echt in beweging brengen, kunnen we veel bereiken.”

Kinderschoenen

De ketenpartijen benadrukken tot slot dat de energietransitie nog in de kinderschoenen staat. “Verduurzaming moet landen, er moet een natuurlijk moment voor zijn en vaak moet er voor de maatregelen gespaard worden”, zegt Sternheim. “Er gaat tijd overheen voordat het echt gaat leven.” Doordat de energietransitie zo’n jong fenomeen is, is deze nog volop in ontwikkeling. “Het uitkristalliseren van het verhaal heeft tijd nodig”, zegt Sternheim. Bergholtz voegt toe dat de hele keten aan het werk is om met dezelfde mond naar buiten te treden: “We verschuiven in dat proces steeds meer naar het eindpunt, maar we zijn nog niet halverwege.” Schreuder sluit zich daarbij aan: “Maar zodra we die hele keten echt in beweging brengen, kunnen we veel bereiken.”

Dirk Brounen nieuwe voorzitter CCvD

Dirk Brounen voorzitter Centraal College van Deskundigen VastgoedCert

Per 1 juni heeft prof.dr. Dirk Brounen de functie van voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting VastgoedCert op zich genomen.

Het CCvD – samengesteld uit diverse stakeholders – houdt zich bezig met het vaststellen en formuleren van de vakbewaamheidseisen van de moderne makelaar. Het bestuur van de Stichting VastgoedCert is zeer content met Dirk als nieuwe voorzitter. Als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University heeft hij een grote expertise en kennis van de vastgoedmarkt. Mede dankzij zijn brede relatienetwerk kan hij optreden als een echte verbinder. De komst van Dirk Brounen als voorzitter van het CCvD zal helpen VastgoedCert steviger te positioneren in de vastgoedmarkt, de kwaliteit van makelaars te vergroten en de strategie naar de toekomst kracht bij te zetten.

Verduurzamen van koopwoningen

Convenant verduurzaming koopketen

Partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe makelaars, hypotheekverstrekkers en andere betrokkenen huizenkopers informeren of adviseren over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt een mooie kans om de woning gelijktijdig te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak gelijk te isoleren en zonnepanelen te leggen. Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een grote slag gemaakt kan worden in het energiezuiniger te maken van de bestaande woningvoorraad. Naast een bijdrage aan het klimaat kan verduurzaming voor huiseigenaren ook leiden tot een lagere energierekening, meer wooncomfort en meer waardevaste woning.

Advies en financiering
Door huizenkopers bij elke stap te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming en meer voor hun woning relevante informatie te verstrekken, wordt verduurzaming een standaard onderdeel van het koopproces. Makelaars geven daar waar mogelijk energieadvies via een tool, zodat zij huizenkopers in een vroeg stadium inzicht kunnen geven in de mogelijkheden. De opties om verduurzaming te financieren worden expliciet ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken en financiers zetten zich in voor een goed financieringsaanbod. Ook de Nationale Hypotheek Garantie wil verduurzaming toegankelijker maken en neemt daarom in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug, waarbij kan worden aangegeven welke opties nog mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan verbonden zijn. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is.

Klimaatakkoord
Het convenant Verduurzaming koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren. Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het convenant is op 17 december 2020 door partijen ondertekend. Ook Stichting VastgoedCert is één van de ondertekenaars.

Eerste Makelaarsdiploma met NLQF-kwalificatie uitgereikt

VastgoedCert, het kwaliteitsregister voor makelaars, heeft de opleidings- en exameneisen voor de kwalificaties van de makelaars Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen volledig geactualiseerd en aan de eisen van de tijd aangepast. In samenwerking met examenbureau SVMNIVO zijn deze kwalificaties en de daarop gebaseerde examens en diploma’s door het nationale coördinatiepunt ingeschaald op basis van het NLQF, het Nederlandse kwalificatie raamwerk. Dit is de nationale variant van het European Qualification Framework (EQF) op basis waarvan diploma’s qua niveau internationaal vergelijkbaar worden.

Met deze inschaling is een belangrijke stap gezet in de strategie van VastgoedCert die er onder andere op gericht is het kwaliteitsniveau van opleidingen en diploma’s te verhogen.

Op 7 maart 2019 hebben Jan Mes, directeur VastgoedCert en Marnix ten Voorde, directeur SVMNIVO, gezamenlijk het eerste NLQF-gekwalificeerde diploma Makelaar Wonen uitgereikt aan Martijn Grootveld uit Middelburg.

Belangrijkste reden voor Martijn om het diploma te behalen is om erkenning te krijgen voor de benodigde kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als bekwaam makelaar en taxateur te kunnen functioneren. Hierdoor kan hij zich laten certificeren en registreren bij VastgoedCert en lid worden van een gerenommeerde brancheorganisatie. Bij zijn werkzaamheden als makelaar straalt dat vertrouwen uit richting de consument, zowel verkoper als koper.

In de toekomst hoopt hij zichzelf verder te kunnen verdiepen in de woningmakelaardij en taxatiebranche. Hij sluit hierbij niet uit dat hij op langere termijn ook de ontwikkeling richting het bedrijfsmatig vastgoed zal maken.